• БарањеКонтакт
contact@kb.com.mk

контакт центар:
(02) 3 296 800

Кредити од извори на средства на БанкатаЗа своето краткорочно или долгорочно кредитирање, може да одберете од следните кредити од извори на средства на Банката: