• KërkesëKontakt
contact@kb.com.mk

contact center:
(02) 3 296 800

Kredi nga mjetet vetanake të BankësPër kreditimin tuaj afatshkurtër ose afatgjatë, ju mund të zgjidhni njërën nga këto kredi të mjeteve vetanake të Bankës: