• Broshura


  • Dokumentet e nevojshme


  • Procedura e miratimitKontakt
contact@kb.com.mk

contact center:
(02) 3 296 800Personat për kontaktIlija Mircevski, Koordinator kryesor për kreditimin e ekonomisë
Telefon: (02) 3168-504
Fax: (02) 3247-468
e-mail: ilija.mircevski@kb.com.mk