• Потребни документи


 • Процедура за одобрувањеКонтакт
contact@kb.com.mk

контакт центар:
(02) 3 296 800

Кредити од средствата на Земјоделскиот кредитен дисконтен фонд (ЗКДФ) - проект за финансиски услуги во земјоделствотоПрифатливи корисници
 • Носители на земјоделски стопанства кои имаат поднесено барање за упис во Единствениот регистар на земјоделски стопанства
 • Мали и средни претпријатија кои се занимаваат со примарно земјоделско производство, преработка на земјоделски производи и трговија со примарни земјоделски производи наменети за извоз 
 • Носители на земјоделски стопанства и мали и средни претпријатија кои имаат склучено Договор за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој за користење на финансиска поддршка од ИПАРД програмата 2007-2013.
Намена за основни и обртни средства
Кредитни услови максимален износ
 • До 100.000 ЕУР за кредити за примарно земјоделско производство
 • До 300.000 ЕУР за кредити за преработка на земјоделски производи
 • До 300.000 ЕУР за кредити за извоз на примарни земјоделски производи и нивни преработки 
рок на отплата
 • до 8 години за кредити за примарно земјоделско производство
 • до 5 години за кредити за преработка на земјоделски производи
 • до 3 години за кредити за трговија со примарни земјоделски производи наменети за извоз
грејс период
 • до 2 години за кредити за примарно земјоделско производство (со можност за исклучок за грејс период до 4 години во зависност од намената, износот на кредитот, карактерот на производството и дејноста на инвеститорот)
 • до 1 година за кредити за преработка на земјоделски производи
 • од 6 месеци до 1 година за кредити за трговија со примарни земјоделски производи наменети за извоз
начин на отплата квартална отплата на камата и кредит
Каматна стапка
 • 4% годишно за кредити за примарно земјоделско производство
 • 5% годишно за кредити за преработка на земјоделски производи
 • 5% годишно за кредити за извоз на примарни земјоделски производи и нивни преработки 
Провизии 1,5% еднократно пред користење на кредитот
Обезбедување за обезбедување на кредитот се користат вообичаени инструменти за обезбедување согласно Кредитната политика на Банката (хипотека на недвижен имот, залог на подвижни предмети, меници и др.)
Со кредитот се финансира до 80% од пресметковната вредност на проектот, а остатокот од минимум 20% е сопствено учество на корисникот на кредитот.


Лица за контактИлија Мирчевски, Главен координатор за кредитирање на стопанство
Телефон: (02) 3168-504
Факс: (02) 3247-468
e-mail: ilija.mircevski@kb.com.mk

Елена Спировска, Директор на Дирекција за кредитирање на агроиндустриски комплекс
Телефон: (02) 3168-509
e-mail: elena.spirovska@kb.com.mk
Веб-страницата на Комерцијална банка АД Скопје користи колачиња (cookies). Колачињата (cookies) се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство. Повеќе информации за начинот на користење и како да ги промените Вашите подесувања за користење на колачињата, може да најдете во документот Политика за колачиња (cookies).
Прифаќам