Контакт
contact@kb.com.mk

контакт центар:
(02) 3 296 800

Програма за кредитирање на развојот од Италијанската кредитна линија реализирана преку Македонска банка за поддршка на развојот (МБПР)Прифатливи корисници правни лица кои имаат повеќе од 51% во приватна сопственост
Неприфатливи корисници проекти од областа на трговија, јавна управа, задолжителна социјална заштита, приватни домаќинства со вработени лица и екстериторијални организации и тела
Намена
  • Финансирање на проекти од областа на енергетиката (заштеда на енергија и обновливи извори на енергија), екологија
  • набавка или изградба на основни средства и обртни средства
Кредитни услови минимален износ 50.000 ЕУР
максимален износ 400.000 ЕУР
рок на отплата до 6 години во зависност од проектот
грејс период до 1 година
начин на отплата квартална отплата на камата и кредит
Каматна стапка • 6% годишно, фиксно
Провизии провизија за ангажирани средства 0,5% од износот на одобрениот, а неискористен кредит
предвремено враќање на кредитот 0,125% од износот на кредитот што предвреме се враќа
еднократни провизии пред користење
  • 1% еднократно, во денари за основни средства;
  • 0,5% еднократно во денари за обртни средства
Обезбедување за обезбедување на кредитот се користат вообичаени инструменти за обезбедување согласно Кредитната политика на Банката (хипотека на недвижен имот, залог на подвижни предмети, меници и др.)


Лица за контактИлија Мирчевски, Главен координатор за кредитирање на стопанство
Телефон: (02) 3168-504
Факс: (02) 3247-468
e-mail: ilija.mircevski@kb.com.mk

Елена Спировска, Директор на Дирекција за кредитирање на агроиндустриски комплекс
Телефон: (02) 3168-509
e-mail: elena.spirovska@kb.com.mk
Веб-страницата на Комерцијална банка АД Скопје користи колачиња (cookies). Колачињата (cookies) се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство. Повеќе информации за начинот на користење и како да ги промените Вашите подесувања за користење на колачињата, може да најдете во документот Политика за колачиња (cookies).
Прифаќам