Kontakt
contact@kb.com.mk

contact center:
(02) 3 296 800

Programi për përkrahjen e zhvillimit të linjës kreditore Italiane e realizuar përmes Bankës së Maqedonisë për përkrahje të zhvillimitPërdorues të përshtatshëm subjekte juridike që kanë më shumë se 51% pronësi private
Projekte të papranueshme projekte nga fusha e tregtisë, administratës publike, sigurimit të detyrueshëm shoqëror, familjet me persona të punësuar dhe organizatat dhe organet ekstra-territoriale
Qëllimi
  • Financimi i projekteve nga fusha e energjetikës (kursimi i energjisë dhe burimet e ripërtëritshme të energjisë), mbrojtjes së mjedisit
  • blerja ose ndërtimi i aktiveve fikse dhe kapitalit punues
Kushtet e kredisë shuma minimale 50.000 EUR
shuma maksimale 400.000 EUR
afati i shlyerjes deri në 6 vjet varësisht prej projektit
periudha grejs deri në 1 vit
mënyra e shkyerjes shlyerje tremujore e kredisë dhe e interesit
Norma e interesit • 6% në vit, fikse
Provizionet provizioni për mjetet e angazhuara 0,5% e shumës së aprovuar por të pa shfrytëzuar të kredisë
shlyerja e parakohshme e kredisë 0,125% nga shuma e kredisë që kthehet para kohe
provizion i njëhershëm para disbursimit
  • 1% pagesë e njëhershme, në denarë për aktivet fikse;
  • 0,5% pagesë e njëhershme në denarë për kapitalin punues
Sigurimi Për sigurimin e kredisë përdoren instrumentet e zakonshme për sigurim në përputhje me Politikën kreditore të Bankës (hipotekë mbi pasurinë e patundshme, peng të pasurisë së tundshme, kambiale, etj.)


Personat për kontaktIlija Mircevski, Koordinator kryesor për kreditimin e ekonomisë
Telefon: (02) 3168-504
Fax: (02) 3247-468
e-mail: ilija.mircevski@kb.com.mk

Elena Spirovska, Drejtor për kreditimin e kompleksit agroindustrial
Telefon: (02) 3168-509
e-mail: elena.spirovska@kb.com.mk
Ueb faqja e Komercijalna Banka AD Skopje përdor biskotat (cookies). Biskotat (cookies) përdoren për të përmirësuar përvojën Tuaj të përdoruesit. Më shumë informata mbi mënyrën e përdorimit dhe mënyrën e ndryshimit të cilësimeve për përdorimin e biskotave mund të gjenden në dokumentin Politika për biskotat (cookies).
Pranoj