Контакт
contact@kb.com.mk

контакт центар:
(02) 3 296 800

Документарно работењеДокументарното работење е дел од понудата на услуги и производи на Комерцијална банка АД Скопје за финансирање на меѓународната трговија. Деловната стратегија на Банката за овие производи се темели на стручноста, брзината и точноста во извршувањето на услугите во корист на што подобар резултат за клиентите, како и постојано ширење на палетата различни производи.
Стручните служби на Банката се подготвени во секое време да го понудат своето искуство како совет, консултација или финансиска конструкција на зделката, со цел олеснување на меѓународното тргување на нашите клиенти.