• Барање за гаранција


  • Барање за измена на гаранцијаКонтакт
contact@kb.com.mk

контакт центар:
(02) 3 296 800

Денарски гаранцииБанкарската гаранција е писмен документ со кој банката - гарант се обврзува на безусловна и промптна исплата на одредена сума пари во корист на корисникот на гаранцијата, доколку должникот не исполни одредена обврска во предвидениот рок, која може да биде платежна или чинидбена.

Во зависност од видот на обврската која треба да се исполни, Комерцијална банка АД Скопје ги издава следните видови банкарски гаранции:


ВИДОВИ НА ДЕНАРСКИ ГАРАНЦИИ

Платежни гаранции
  • Гаранција за навремено измирување на парични обврски
Чинидбени гаранции
  • Гаранција за учество на лицитација
  • Гаранција за навремено и квалитетно извршување на работите
  • Гаранција за враќање на примен аванс
  • Гаранција за обврски во гарантен рок
  • Гаранција за обезбедување на плаќање царински долг
  • Останати видови гаранции согласно потребите на клиентот
 

Провизии за издавање на денарски гаранции


При издавањето на денарските гаранции, Комерцијална банка АД Скопје ги наплатува следните провизии:НАДОМЕСТОЦИ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДЕНАРСКИ ГАРАНЦИИ

Гаранции обезбедени со првокласен инструмент (денарски и девизни депозити на сметки или книшки, гаранции од првокласни банки)

0,05% месечно (во зависност од видот на гаранцијата), мин. 1.000,00 денари

Гаранции необезбедени со првокласен инструмент (хипотека на недвижен имот, залог на опрема, меници со нотарски акт и друго прифатливо обезбедување)

0,15 - 0,2% месечно (во зависност од видот на гаранцијата,
мин. 1.000,00 денариЛица за контактИлија Мирчевски, Главен координатор за кредитирање на стопанство
Телефон: (02) 3168-504
Факс: (02) 3247-468
e-mail: ilija.mircevski@kb.com.mk

Елена Спировска, Директор на Дирекција за кредитирање на агроиндустриски комплекс
Телефон: (02) 3168-509
e-mail: elena.spirovska@kb.com.mk
Веб-страницата на Комерцијална банка АД Скопје користи колачиња (cookies). Колачињата (cookies) се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство. Повеќе информации за начинот на користење и како да ги промените Вашите подесувања за користење на колачињата, може да најдете во документот Политика за колачиња (cookies).
Прифаќам