Контакт
contact@kb.com.mk

контакт центар:
(02) 3 296 800

ЧекЧекот е пренослив инструмент со кој се овластува Банката да плати одредена сума, во корист на доносителот, по налог и за сметка на издавачот на чекот. Потребни документи за проследување на чек на наплата: