Контакт
contact@kb.com.mk

контакт центар:
(02) 3 296 800

ИнкасоИнкасото е инструмент за плаќање во меѓународниот платен промет каде банката по налог на својот клиент (продавачот) ги испорачува потребните документи (фактура, транспортен документ и сл.) до банката на купувачот, наведувајќи инструкции за врачување на документите до купувачот. Овој инструмент вообичаено се користи кога деловните партнери веќе имаат изграден однос на взаемна доверба.

 

Инкасо наплатата е добар начин за обезбедување на плаќањето за извозникот кај водниот (бродски) транспорт, со оглед на карактеристиките на бродскиот товарен лист (коносман).

 

Инкасо работите подразбираат откуп на документи од страна на увозникот, кои се презентирани со посредување на банките, со што се овозможува брзо и ефикасно следење и плаќање на веќе извршениот увоз/извоз на стока, со истовремен прием на сите неопходни документи за понатамошна манипулација на стоката. Банката како медијатор овозможува синхронизираност на плаќањето и приемот на документите.


Застапени се следните видови на документарни наплати:

  • D/P – Documents Against Payment или CAD – Cash Against Documents - документите се врачуваат до купувачот со извршеното плаќање;
  • D/A –Documents Against Acceptance - документите се врачуваат по извршениот акцепт на меницата;

 

Овој инструмент е меѓународно регулиран со општо прифатените Еднообразни правила и обичаи за документарни наплати, Публикација 522 издадени од МТК во Париз.Лица за контактОтсек за акредитиви и документарно работење
Телефон: (02) 3168-651; (02) 3168-652; (02) 3168-653; (02) 3168-654; (02) 3168-656; (02) 3168-657
e-mail: akreditivi@kb.com.mk

Надица Босилкова Бошкова, Одговорен на отсек за акредитиви и документарно работење
Телефон: (02) 3168-655
Факс: (02) 3220-969
e-mail: nadica.bosilkova@kb.com.mk

Катерина Петровска, Раководител на Одделение за платен промет со странство
Телефон: (02) 3168-626
Факс: (02) 3115-035
e-mail: katerina.petrovska@kb.com.mk

Виолета Василевска, Директор на дирекција за платен промет со странство и девизни сметки
Телефон: (02) 3168-625
Факс: (02) 3220-969
e-mail: violeta.vasilevska@kb.com.mk
Веб-страницата на Комерцијална банка АД Скопје користи колачиња (cookies). Колачињата (cookies) се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство. Повеќе информации за начинот на користење и како да ги промените Вашите подесувања за користење на колачињата, може да најдете во документот Политика за колачиња (cookies).
Прифаќам