• Барање за регистрација на клиент


  • Локатор на банкоматиКонтакт
contact@kb.com.mk

контакт центар:
(02) 3 296 800

Деловни картичкиMasterCard® и Visa деловните картички на Комецијална банка АД Скопје се најлесниот начин да ги намалите трошоците на Вашето претпријатие. Преку едноставното управување со службените трошоци на Вашите вработени, овие најсовремени платежни инструменти ќе Ви овозможат поефикасно, побрзо и посигурно работење и подобрување на готовинскиот тек.

Деловните картички ги нудат сите предности на безготовинското плаќање и на Вашето претпријатие му овозможуваат пристап до голем број финансиски услуги кои вистински придонесуват за подобрување на секојдневното работење. Преку нивната прифатеност низ целиот свет, картичките се универзално платежно средство на кое ќе можете целосно да се потпрете, дома и во странство.

Деловните картички на Комецијална банка АД Скопје нудат единствена можност за:
  • едноставно плаќање на деловните трошоци насекаде во светот;
  • подигнување на готовина од над 2 милиони банкомати;
  • приспособливи лимити за секој корисник;
  • постојано следење на состојбата на сметката и на трошењето по корисници преку услугата Интернет банка;
  • инстант кредитирање, со бескаматен период на искористениот износ, за трансакции на продажни места;
  • ниски надоместоци за користење;
  • 24-часовна поддршка за корисници.

Одберете ја деловната картичка која најмногу ќе одговара на потребите на Вашето претпријатие и започнете веднаш да ги користите поволностите кои Ви се на располагање.


Дебитни деловни картички


Отсега со Visa Business Debit деловната картичка на Комерцијална банка можете да плаќате на најсовремениот начин кој се користи во светот – бесконтактно, плаќање во трговија без внесување PIN код за износ до 2.000 денари!Кредитни деловни картички

Основни информации

Совети за безбедно користење
 
31.03
30.06
30.09
31.12
: 2020
Биланс на состојба
PDF
Биланс на успех и извештај за сеопфатна добивка
PDF
Коментар на билансот на успех
PDF
Парични текови
PDF
Биланс на состојба
Биланс на успех и извештај за сеопфатна добивка
Коментар на билансот на успех
Парични текови
: 2019
Биланс на состојба
PDF PDF PDF PDF
Биланс на успех и извештај за сеопфатна добивка
PDF PDF PDF PDF
Извештај и податоци
Коментар на билансот на успех
PDF PDF PDF PDF
Парични текови
PDF PDF PDF PDF
Промени во капиталот
PDF PDF
Биланс на состојба
PDF PDF
Биланс на успех и извештај за сеопфатна добивка
PDF PDF
Извештај и податоци
Коментар на билансот на успех
PDF PDF
Парични текови
PDF PDF
Промени во капиталот
PDF PDF
: 2018
Биланс на состојба
PDF PDF PDF PDF
Биланс на успех и извештај за сеопфатна добивка
PDF PDF PDF PDF
Извештај и податоци
Коментар на билансот на успех
PDF PDF PDF PDF
Парични текови
PDF PDF PDF PDF
Промени во капиталот
PDF PDF
Биланс на состојба
PDF PDF
Биланс на успех и извештај за сеопфатна добивка
PDF PDF
Извештај и податоци
Коментар на билансот на успех
PDF PDF
Парични текови
PDF PDF
Промени во капиталот
PDF PDF
: 2017
Биланс на состојба
PDF PDF PDF PDF
Биланс на успех и извештај за сеопфатна добивка
PDF PDF PDF PDF
Извештај и податоци
PDF
Коментар на билансот на успех
PDF PDF PDF PDF
Парични текови
PDF PDF
Промени во капиталот
PDF PDF
Биланс на состојба
PDF PDF
Биланс на успех и извештај за сеопфатна добивка
PDF PDF
Извештај и податоци
Коментар на билансот на успех
PDF PDF
Парични текови
PDF PDF
Промени во капиталот
PDF PDF
: 2016
Биланс на состојба
PDF PDF PDF PDF
Биланс на успех и извештај за сеопфатна добивка
PDF PDF PDF PDF
Извештај и податоци
PDF PDF
Коментар на билансот на успех
PDF PDF PDF PDF
Парични текови
PDF PDF
Промени во капиталот
PDF PDF
Биланс на состојба
PDF PDF
Биланс на успех и извештај за сеопфатна добивка
PDF PDF
Извештај и податоци
Коментар на билансот на успех
PDF PDF
Парични текови
PDF PDF
Промени во капиталот
PDF PDF
: 2015
Биланс на состојба
PDF PDF
Биланс на успех и извештај за сеопфатна добивка
PDF PDF PDF PDF
Извештај и податоци
PDF PDF
Коментар на билансот на успех
PDF PDF PDF PDF
Парични текови
PDF PDF
Промени во капиталот
PDF PDF
Биланс на состојба
PDF PDF
Биланс на успех и извештај за сеопфатна добивка
PDF PDF
Извештај и податоци
Коментар на билансот на успех
PDF PDF
Парични текови
PDF PDF
Промени во капиталот
PDF PDF