• Основни информации


  • Барање - општо


  • Барање - поединечно


  • Општи услови


  • Барање за регистрација на клиент


  • Барање за администрирање на лимитКонтакт
contact@kb.com.mk

контакт центар:
(02) 3 296 800

MasterCard меѓународна деловна кредитна картичкаДоколку Ви е потребна деловна картичка која ќе ја користите на Вашите службени патувања во странство, тогаш MasterCard® меѓународна деловна кредитна картичка е решението по Ваша мерка. Картичката може да ја користите за безготовински плаќања секаде каде што е истакнат MasterCard® знакот, за подигнување на готовина од банкомат или од банкарски шалтер.
Предности на картичката


- едноставно плаќање на службените трошоци, секаде во светот, без провизија;
- едноставно следење на сметката и на трошењето по корисници преку услугата Интернет банка и SMS банкарство;
- бескаматен период до 42 дена на искористениот кредит за трансакции во трговија;
- поволни каматни стапки на искористениот кредит;
- можност за издавање на неограничен број картички во рамките на Вашата компанија;
- една сметка (во ЕУР) за користење во земјата и во странство;
- подобрување на готовинскиот тек (cash flow) на Вашата компанија;
- можност за определување на дневен лимит по картичка според потребите на компанијата;
- намалена потреба од носење готовина во странство;
- полесно и побезбедно плаќање отколку со готовина;
- 24-часовна поддршка за корисниците, насекаде во светот.

Користење на картичката


MasterCard® меѓународната деловна кредитна картичка  е прифатена на повеќе од 35 милиони продажни места и повеќе од 2 милиони банкомати во над 120 земји во светот. Подетални информации во врска со прифаќањето на MasterCard картичките можете да добиете на www.mastercard.com.


За подетално објаснување на сите карактеристики на картичката, погледнете ги општите услови за издавање и користење на MasterCard® меѓународна деловна кредитна картичка.


За поголема сигурност и комфор при користењето на картичката ќе Ви помогнат советите за безбедно користење на картичките на Комерцијална банка АД Скопје.


Следете го упатството и искористете ја можноста за определување на дневен и периодичен лимит по картичка согласно потребите на Вашата компанија.


Едноставно до Вашата MasterCard меѓународна деловна кредитна картичка


Следете ги чекорите за добивање на Вашата MasterCard меѓународна деловна кредитна картичка:1
Пополнете ги општото барање и поединечното барање за MasterCard деловни картички. Поединечните барања се пополнуваат за секоја картичка.
2
Барањата, заедно со документацијата, доставете ги во Централата или во една од филијалите и експозитурите низ Републиката и експозитурите со одговорен работник во Скопје на Банката секој работен ден од понеделник до петок во периодот од 08.00 до 16.00 часот..

Услови и надоместоци


Корисници

физичко лице врз основа на поднесено барање од правно лице

Годишна членарина*

60 ЕУР по картичка*
Номинални каматни стапки - 9,6% годишно на искористениот износ до кредитниот лимит (едномесечен ЕУРИБОР + 9,6 пп, но не помалку од 9,6%)**
- 9,436% над износот на кредитниот лимит

Надоместоци за користење

 

на банкомати

на шалтери

во земјата

2%

не функционира на шалтер

во странство

3%, мин. 4 ЕУР

4%, мин. 6 ЕУР

 

* Годишната членарина за сите видови картички ќе се пресметува на месечно ниво, односно сметката ќе се задолжува на 12 еднакви месечни износи. Задолжувањето на поединечните сметки ќе започне во месецот кога ќе истече периодот за последната платена членарина, односно бесплатниот период од 12 месеци, во зависност од тоа кога е издадена картичката.

** Стапката на едномесечниот ЕУРИБОР ќе биде објавена на секој 31.12. и на секој 30.06. на веб-страницата на Банката и истата ќе се применува за тековните шест месеци (до крајот на полугодието) ТУКА . Доколку стапката има негативна вредност, во пресметката на номиналната каматна стапка истата ќе се зема со вредност 0,00.
***Доколку номиналната каматна стапка е повисока од стапката на законска казнена камата, Банката ќе пресметува камата во висина на законската казнена каматна стапка, која во моментот е 9,436% на девизните сметки.

Банката применува пропорционална метода за пресметка на камата.Лице за контактЕлена Арсова Бегиќ, Раководител на одделение за банкарски картички
Телефон: (02) 3168-108
Факс: (02) 3114-232
e-mail: elena.arsova@kb.com.mk
Веб-страницата на Комерцијална банка АД Скопје користи колачиња (cookies). Колачињата (cookies) се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство. Повеќе информации за начинот на користење и како да ги промените Вашите подесувања за користење на колачињата, може да најдете во документот Политика за колачиња (cookies).
Прифаќам