• Основни информации


  • Барање - општо


  • Барање - поединечно


  • Брошура


  • Општи услови


  • Барање за регистрација на клиент


  • Барање за администрирање на лимитКонтакт
contact@kb.com.mk

контакт центар:
(02) 3 296 800

Visa Business Revolving деловна кредитна картичкаСо картичката Visa Business Revolving на Комерцијална банка АД Скопје добивате можност да ги подмирувате Вашите деловни трошоци одложено, со бескаматен период до 40 дена. Со определениот дневен лимит на секоја картичка од Ваша страна, ќе можете едноставно да ја следите сметката и трошењето по корисници преку услугата Интернет банка.
Вистинската виза за Вас.
Предности на картичката


- едноставно плаќање на службените трошоци, секаде во светот, без провизија;
- едноставно следење на сметката и на трошењето по корисници преку услугата Интернет банка и SMS банкарство;
- бескаматен период до 40 дена на искористениот кредит за трансакции во трговија;
- најниска каматна стапка на искористениот кредит од само 12,32% годишно;
- минимум месечно подмирување на искористениот кредит од само 10%;
- можност за издавање на неограничен број картички во рамките на Вашата компанија;
- една сметка за во земјата и во странство;
- подобрување на готовинскиот тек (cash flow) на Вашата компанија;
- можност за едноставно подмирување на обврските преку услугата траен налог;
- можност за определување на дневен лимит по картичка според потребите на компанијата;
- полесно и побезбедно плаќање отколку со готовина;
- 24-часовна поддршка за корисниците, насекаде во светот.

Користење на картичката


Кредитната картичка Visa Business Revolving е прифатена на 40 милиони продажни места и повеќе од 1,9 милиони банкомати во над 170 земји во светот. Со нејзиното користење Вашите пари ќе бидат секогаш со Вас, без да се грижите за носење готовина, кражба, губење или фалсификувани банкноти. Подетални информации во врска со прифаќањето на Visa картичките можете да добиете на www.visa.com.

За подетално објаснување на сите карактеристики на картичката, погледнете ги општите услови за издавање и користење на Visa Business Revolving.

За поголема сигурност и комфор при користењето на картичката ќе Ви помогнат советите за безбедно користење на картичките на Комерцијална банка АД Скопје.


Следете го упатството и искористете ја можноста за определување на дневен и периодичен лимит по картичка согласно потребите на Вашата компанија.


Едноставно до Вашата Visa Business Revolving кредитна картичка


Следете ги чекорите за добивање на Вашата Visa Business Revolving кредитна картичка:1
Пополнете ги општото барање и поединечното барање за Visa Business Revolving кредитна картичка. Поединечните барања се пополнуваат за секоја картичка.
2
Барањата, заедно со документацијата*, доставете ги во Централата или во една од филијалите и експозитурите низ Републиката и експозитурите со одговорен работник во Скопје на Банката секој работен ден од понеделник до петок во периодот од 08.00 до 16.00 часот.
3
Вашата нова картичка ја подигнувате во рок од 7 дена од поднесување на барањето.

Услови и надоместоци


Корисници

физичко лице врз основа на поднесено барање од правно лице

Годишна членарина*

 

по картичка

 

за првата година

3.000 денари

 

за секоја следна година

3.000 денари

 

за годишен промет над 500.000 денари

без надомест за сите картички

 

Номинални каматни стапки*** - 12,32% активна камата во висина на кредитниот лимит
(референтна каматна стапка од 1,28% зголемена за 11,04 пп)**
- 11,25% над износот на кредитниот лимит

Надоместоци за користење

 

на банкомати

на шалтери

на Банката

2%, мин. 100 ден.

3%, мин. 300 ден.

на други банки во земјата

2,5%, мин. 200 ден.

3,5%, мин. 300 ден.

на други банки во странство

2,5%, мин. 250 ден.

3,5%, мин. 350 ден.


* Годишната членарина за сите видови картички ќе се пресметува на месечно ниво, односно сметката ќе се задолжува на 12 еднакви месечни износи. Задолжувањето на поединечните сметки ќе започне во месецот кога ќе истече периодот за последната платена членарина, односно бесплатниот период од 12 месеци, во зависност од тоа кога е издадена картичката.

** Како референтна каматна стапка се користи стапката што е објавена и достапна на веб-страницата на НБРМ (www.nbrm.mk) на секој 25.06. и на секој 25.12. под називот „каматната стапка на денарски депозити без валутна клаузула“ и истата ќе се применува за тековните шест месеци (до крајот на полугодието). Рефeрентната каматна стапка која важи во моментот изнесува 1,28%. Банката на својата веб-страница редовно ќе ја објавува важечката референтна каматна стапка за пресметка на каматата. ТУКА

*** Доколку номиналната каматна стапка е повисока од стапката на законска казнена камата, Банката ќе пресметува камата во висина на законската казнена каматна стапка, која во моментот е 11,25% годишна.

Банката применува пропорционална метода за пресметка на камата.Лице за контактЕлена Арсова Бегиќ, Раководител на одделение за банкарски картички
Телефон: (02) 3168-108
Факс: (02) 3114-232
e-mail: elena.arsova@kb.com.mk
Веб-страницата на Комерцијална банка АД Скопје користи колачиња (cookies). Колачињата (cookies) се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство. Повеќе информации за начинот на користење и како да ги промените Вашите подесувања за користење на колачињата, може да најдете во документот Политика за колачиња (cookies).
Прифаќам