Контакт
contact@kb.com.mk

контакт центар:
(02) 3 296 800

Депонирање на денарски и девизни средства на рокДомашните правни лица може договорно да депонираат денарски и девизни средства кај Комерцијална банка АД Скопје.
Правното лице доставува барање со сите потребни елементи за понудениот депозит на факс: (02) 3113-228, во Службата за тргување во земјата.

Врз основа на барањето се врши котирање на каматната стапка согласно на рокот и износот на депонираните средства.

По добиената согласност од клиентот, се склучува Договор за орочување на средства.