Kontakt
contact@kb.com.mk

contact center:
(02) 3 296 800

Marrja me qira e kutive të depozitës të sigurtë (kasafortave) dhe shërbimeve tjera

 

 Marrja me qira e kutisë së depozitës të sigurtë

 

Nëse keni materiale apo sende të çmuara, Komercijalna Banka ju ofron kuti të depozitës të sigurtë me dimensione të ndryshme të cilat mund t’i përdorni në diskrecion të plotë dhe pa pritur rradhë.

Kutitë e depozitës të sigurtë janë të destinuara për të gjithë personat fizikë dhe juridikë në vend dhe jashtë vendit.

 

Kutitë e depozitës të sigurtë janë të vendosura në ndërtesën kryesore të Bankës dhe janë në dispozicion çdo ditë punë prej 08:00 deri 16:00.

 

Kutitë e depozitës të sigurtë të cilat janë të vendosura në njësitë organizative të Bankës jashtë Shkupit, janë në dispozicion çdo ditë pune prej 07:00 deri 15:00.

 

 

PAGESAT PËR MARRJEN ME QIRA TË KUTIVE TË DEPOZITËS TË SIGURTË

(sipas dimensionit të tyre në mm)


Në muaj

Në vit

Shuma

TVSH

Gjithsej

Shuma

TVSH

Gjithsej

100 х 310 х 490

172 denarë

31 denarë

203 denarë

1.750 denarë

315 denarë

2.065 denarë

150 х 310 х 490

224 denarë

41 denarë

265 denarë

2.300 denarë

414 denarë

2.714 denarë

200 х 310 х 490

310 denarë

56 denarë

366 denarë

3.200 denarë

576 denarë

3.776 denarë

310 х 310 х 490

347 denarë

63 denarë

410 denarë

3.500 denarë

630 denarë

4.130 denarë

610 х 310 х 490

404 denarë

73 denarë

477 denarë

4.090 denarë

736 denarë

4.826 denarë

 

Kontakt

 

Tel: (02) 3168-749

e-mail: Saso.Angelkovski@kb.com.mk 

^ Në krye

 

 

Depozita me para dhe pa para

 

DEPOZITA ME PARA DHE PA PARA

 

 

Pagesa

Depozitë e hapur me para dhe pa para dhe depozitë e mbyllur me para dhe pa para me shenjë të vlerës

1.500 denarë në vit, me parapagim + 270 denarë TVSH

Depozitë me para dhe pa para e mbyllur dhe e vulosur pa shenjë të vlerës

1.500 denarë në vit për çdo kilogram, me parapagim + 270 denarë TVSH


^ Në krye