Контакт
contact@kb.com.mk

контакт центар:
(02) 3 296 800Лица за контактБилјана Адамческа, Главен координатор за платен промет во земјата
Телефон: (02) 3168–903
e-mail: Biljana.Adamceska@kb.com.mk

Билјана Боцева, Главен координатор за управување со мрежата на филијали
Телефон: (02) 3168-912
e-mail: biljana.boceva@kb.com.mk