Контакт
contact@kb.com.mk

контакт центар:
(02) 3 296 800

Надоместоци на услуги за купопродажба на хартии од вредност во име и за сметка на друго лице   

висина на надомест

Акции (за остварен кумулативен промет) до 2.000.000 денари

0,75%, минимум 150 денари по трансакција

од 2.000.001 до
6.000.000 денари

0,45%

од 6.000.001 до 12.000.000 денари

0,40%

од 12.000.001 до
18.000.000 денари

0,35%

над 18.000.000 денари

0,30%

за брокерски друштва, банки, друштва за управување со пензиски фондови и за друштва за управување со инвестициони фондови (независно од реализираниот промет во минатиот период)

0,30%

за поединечна трансакција чија вредност е помеѓу 400.000.000 и 500.000.000 денари

0,20%

за поединечна трансакција чија вредност е над 500.000.001 денари

0,10%

Обврзници издадени од државата до 2.000.000 денари

0,75%

од 2.000.001 до
6.000.000 денари

0,45%

од 6.000.001 до 12.000.000 денари

0,40%

од 12.000.001 до
18.000.000 денари

0,35%

над 18.000.000 денари

0,30%

за брокерски друштва, банки, друштва за управување со пензиски фондови и за друштва за управување со инвестициони фондови (независно од реализираниот промет во минатиот период)

0,30%

за поединечна трансакција чија вредност е помеѓу 400.000.000 и 500.000.000 денари

0,20%

за поединечна трансакција чија вредност е над 500.000.001 денари

0,10%

Блок трансакции до 10.000.000 денари

35.000 денари

од 10.000.001 до
20.000.000 денари

0,35%

од 20.000.001 до
200.000.000 денари

0,30%

од 200.000.001 до
300.000.000 денари

0,25%

од 300.000.001 до
400.000.000 денари

0,20%

од 400.000.001 до
500.000.000 денари

0,15%

над 500.000.001 денари (доколку купувањето и продавањето се врши преку Комерцијална банка АД Скопје, за трансакција над 500.000.001 денари се наплатува провизија од 0,08% и за купувачот и за продавачот)

0,10%

за брокерски друштва, банки, друштва за управување со пензиски фондови и за друштва за управување со инвестициони фондови за промет до 200.000.000 денари (доколку купувањето и продавањето се врши преку Комерцијална банка АД Скопје, за трансакција над 500.000.001 денари се наплатува провизија од 0,08% и за купувачот и за продавачот)

0,30%

Покровителски услуги за котација на друштвата на Македонската берза подготовка и комплетирање на документација за поднесување барање за котација

15.000,00 денари

изработка на проспект за котација
  • проширена форма на проспект
  • скратена форма на проспект

 

150.000,00 денари
70.000,00 денари

подготовка на дизајн и печатење на проспект, огласување и дистрибуција

во висина на
стварни трошоци

услуги при исполнување на обврската на котираното друштво кон Македонска берза

50.000,00 денари

изработка на три примероци на проспект и дискета

15.000,00 денари

Подготовка на емисија на хартии од вредност подготовка на документација за Одобрение од КХВ

по договор

продажба на хартии од вредност

по договор

гарантирање

по договор

Услуги при јавна понуда за откуп на акции подготовка на барање и документација до КХВ

50.000,00 денари

изработка на проспект

100.000,00 денари

реализација

0,3% од реализираната вредност на откупените акции

Вршење на активности за управување со портфолио на хартии од вредност за клиент влезна провизија

2% од уплатените средства

управувачка провизија

1,5%-3% (во зависност од избраниот модел)

надоместок за успешност

15%-25% (во зависност од избраниот модел)

излезна провизија

5% од вредноста на портфолиото, во случај на предвремено раскинување на договорот (важи за сите модели)

Веб-страницата на Комерцијална банка АД Скопје користи колачиња (cookies). Колачињата (cookies) се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство. Повеќе информации за начинот на користење и како да ги промените Вашите подесувања за користење на колачињата, може да најдете во документот Политика за колачиња (cookies).
Прифаќам