Контакт
contact@kb.com.mk

контакт центар:
(02) 3 296 800

Skip Navigation Links.
Collapse Почетна странаПочетна страна
Collapse ЗА НАСЗА НАС
Collapse ПрофилПрофил
Мисија
Историјат
Корпоративни вредности
Извештај и податоци
Награди и признанија
Монографија
Collapse ОрганизацијаОрганизација
Надзорен одбор
Управен одбор
Менаџмент
Организациска структура
Collapse Односи со инвеститориОдноси со инвеститори
Финансиски показатели
Пазарно учество
Квартални извештаи
Годишни извештаи и ревидирани финансиски извештаи
Годишно акционерско собрание
Податоци за акциите
Профил на пазарот
Collapse Интерни актиИнтерни акти
Кодекс за добро работење
Контакт
Collapse Друштва на БанкатаДруштва на Банката
КБ Публикум инвест АД Скопје
КБ Прво пензиско друштво АД Скопје
Collapse Општествена одговорностОпштествена одговорност
Начела и принципи
Стратегиски пристап
Спонзорства и донации
Извештаи
Collapse ВработувањеВработување
Апликација за вработување
Collapse КонтактКонтакт
Контакт податоци
Изгубена/украдена банкарска картичка
Помош за Интернет банка
Collapse Нашата мрежаНашата мрежа
Филијали
Експозитури
Банкомати
Collapse Ваше мислењеВаше мислење
Прашања
Поплаки, предлози, пофалби
Заштита на укажувачи
Collapse ФИЗИЧКИ ЛИЦАФИЗИЧКИ ЛИЦА
Collapse СметкиСметки
Collapse Денарски сметкиДенарски сметки
Трансакциска сметка
Хуманитарна сметка
ЈАВНА ПОНУДА за промена на договорните услови за кредитни производи поради ...
Девизни сметки
Платен промет во земјата
Платен промет со странство
Collapse ШтедењеШтедење
Штедење пред 1.10.2017
Штедење по 1.10.2017
Collapse Денарско пред 1.10.2017 Денарско пред 1.10.2017
По видување и орочено штедење
Отворено денарско штедење
Детско отворено штедење „Верверичка“
Рентно орочено штедење
Каматни стапки
Collapse Денарско по 1.10.2017Денарско по 1.10.2017
По видување и стандардно орочено
Рентно орочено штедење
Детско денарско штедење „Верверичка“
Стимулативно штедење
Каматни стапки
Collapse Девизно пред 1.10.2017 Девизно пред 1.10.2017
По видување и орочено штедење
Отворено девизно штедење
Детско отворено штедење „Верверичка“
Рентно орочено штедење
Каматни стапки
Collapse Девизно по 1.10.2017Девизно по 1.10.2017
По видување и стандардно орочено
Рентно орочено штедење
Детско девизно штедење „Верверичка“
Стимулативно штедење
Каматни стапки
Collapse КредитиКредити
Основни информации
ЈАВНА ПОНУДА за промена на договорните услови за кредитни производи поради ...
Collapse Станбени кредитиСтанбени кредити
Кредит за купување или изградба на недвижен имот со еуро клаузула
Денарски кредит за купување или изградба на недвижен имот
Кредит за купување недвижен имот со ЕУР клаузула, сопственост на Банката, ...
Collapse НенаменскиНенаменски
Потрошувачки кредит до 30,000 евра со евро клаузула
Тип - Топ потрошувачки кредит
Потрошувачки кредит до 600.000 денари без жиранти
Кредит врз основа на меница без жиранти
Кредит за пензионери
Готовински кредит за пензионери плус
Collapse Други наменски кредитиДруги наменски кредити
Автомобилски кредит
Кредит за школување со ЕУР клаузула
Кредит преку трговци
Кредит за подобрување на енергетска ефикасност со ЕУР клаузула
Туристички кредит со ЕУР клаузула
Collapse Ненаменски кредити со залогНенаменски кредити со залог
Кредит врз основа на залог на депозит
Кредит врз основа на хипотека на недвижен имот
Рамковен револвинг кредит-лимит
Collapse КартичкиКартички
Основни информации
ЈАВНА ПОНУДА за промена на договорните услови за кредитни производи поради ...
Collapse ДебитниДебитни
Maestro®
Visa Debit
Debit MasterCard®
Debit MasterCard® World
Collapse КредитниКредитни
MasterCard® Standard
MasterCard® Revolving
MasterCard® SP Co-branding
MasterCard® Skopje City Mall
Mastercard® Wizz Air
Visa Classic Standard
Visa Classic Revolving
Visa Revolving Study&Go
Collapse ПремиумПремиум
Visa Gold
MasterCard® Platinum
Совети за безбедно користење
Collapse Подарок-картичкиПодарок-картички
Подарок-картичка за Skopje City Mall
Бесконтактно плаќање
3DES Secure безбедно online плаќање
Collapse Хартии од вредностХартии од вредност
Collapse Купопродажба на хартии од вредностКупопродажба на хартии од вредност
Берзанско посредување
Купопродажба на државни записи и државни обврзници
Инвестициско банкарство
Старателски работи над хартии од вредност
Collapse Е-банкаЕ-банка
Интернет банка
Мобилна апликација – мБанка
Мобилна апликација KomPay
SMS банкарство
Collapse Други услугиДруги услуги
Пакет за студенти и постдипломци
Траен налог
Најмување на сефови
Менувачко работење
Уплата за визи
Продажба на удели во КБ Публикум - Балансиран
Collapse Посреднички услугиПосреднички услуги
Western Union трансфер на пари
Илирика Фонд Менаџмент АД Скопје
Collapse НадоместоциНадоместоци
Надоместоци за платен промет во денари
Надоместоци за платен промет во девизи
Надоместоци за картички
Надоместоци за услуги по кредити
Надоместоци за купопродажба на хартии од вредност
Надоместоци за најмување на сефови и други услуги
Collapse ПРАВНИ ЛИЦАПРАВНИ ЛИЦА
Collapse Платен прометПлатен промет
Денарски сметки
Collapse Девизни сметкиДевизни сметки
Девизни сметки за резиденти
Девизни сметки за нерезиденти
Collapse Платен промет во земјатаПлатен промет во земјата
Што треба да знаете
Надоместоци за платен промет во денари
Каматни стапки на денарска сметка
Термински план (работно време на платниот промет)
Интернет банка
SMS, Факс, IVR, Е-mail – правни лица
Collapse Платен промет со странствоПлатен промет со странство
Што треба да знаете
Надоместоци за платен промет во девизи
Каматни стапки на девизна сметка
Термински план (работно време на платниот промет)
Коресподентни банки
Сертификација на Банката според USA Patriot Act
Collapse  Девизен пазар Девизен пазар
Купопродажба на странски платежни средства
Collapse КредитиКредити
Основни информации
Collapse Кредити од извори на средства на БанкатаКредити од извори на средства на Банката
Денарски кредит и денарски кредит со девизна клаузула
Девизни кредити
Collapse Кредитни линииКредитни линии
Кредитна програма за поддршка на микро, мали и средни трговски друштва со ...
Кредитна линија за кредитирање на развојот на микро, мали и средни ...
Кредити од ЗКДФ - проект за финансиски услуги во земјоделството
Кредитна линија од ЕИБ реализирана преку МБПР за учество во програмата за ...
Програма за кредитирање на развојот од Италијанската кредитна линија ...
Проект кредитирање на правни субјекти (микро и мали претпријатија) за отварање ...
Кредити за агроиндустрискиот сектор поддржани од УСАИД
Програма за поддршка на конкурентноста на МСП (SME-CSP) финансирана од Европска ...
Collapse Документарно работењеДокументарно работење
Денарски гаранции
Девизни гаранции
Чек
Инкасо
Акредитив
Форфетирање
Collapse KартичкиKартички
Основни информации
ЈАВНА ПОНУДА за промена на договорните услови за КРЕДИТНИ КАРТИЧКИ ЗА ПРАВНИ ...
Collapse Кредитни деловни картичкиКредитни деловни картички
MasterCard® BusinessCard
MasterCard® деловна - меѓународна
Visa Business Revolving
Visa Corporate
Collapse Дебитни деловни картичкиДебитни деловни картички
Visa Business Debit
Бесконтактно плаќање
Совети за безбедно користење
Collapse Хартии од вредностХартии од вредност
Collapse Купопродажба на хартии од вредностКупопродажба на хартии од вредност
Берзанско посредување
Купопродажба на државни записи и државни обврзници
Инвестициско банкарство
Старателски работи над хартии од вредност
Банка - чувар на имот
Collapse Е-банкаЕ-банка
Интернет банка
Мобилна апликација мБанкаКо
SMS банкарство - картички
SMS, Факс, IVR, Е-mail – правни лица
E-commerce
Collapse Други услугиДруги услуги
Траен налог
Прифаќање на картички (ПОС терминали)
Collapse ДепозитиДепозити
Депонирање на денарски и девизни средства на рок
Најмување на сефови
Продажба на удели во КБ Публикум Балансиран
Collapse Посреднички услугиПосреднички услуги
Илирика Фунд Менаџмент АД Скопје
Collapse НадоместоциНадоместоци
Надоместоци за платен промет во денари
Надоместоци за платен промет со странство за правни лица
Надоместоци за деловни картички
Надоместоци за гаранции
Надоместоци за купопродажба на хартии од вредност
Надоместоци за најмување на сефови и други услуги