Kontakt
contact@kb.com.mk

contact center:
(02) 3 296 800

Profili


Komercijalna Banka është një nga bankat udhëheqëse në Republikën e Maqedonisë së Veriut, e cila gjatë ekzistencës së saj të gjatë ka ndërtuar imazhin e një banke me traditë, të besueshme, të sigurtë, inovative që gëzon një reputacion të lartë në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar.

Si bankë universale e pavarur private në vend, ofron një gamë te gjerë të aktiviteteve bankare, duke filluar nga depozitat, dhënia e kredive për persona fizikë dhe subjekte juridike, shërbime dhe mundësi për qarkullimin pagesor në vend dhe jashtë vendit, ndërmjetësimin në blerjen dhe shitjen e valutës së huaj, shitblerjen dhe emetimin e letrave me vlerë, forfetimeve, etj.

Përkrah rrjetit të gjerë të filialeve, degëve, ATM-ve (bankomateve) dhe terminaleve POS (terminale të pikave të shitjes), të cilat janë vazhdimisht në rritje, Banka është gjithmonë në dispozicion të klientëve. Rrjeti afarist i Bankës përbëhet nga  11 filiale (Prilep, Ohër, Veles, Strumicë, Koçanë, Shtip, Kavadar, Kumanovë, Gostivar, Manastir dhe Tetovë) dhe 51 degë nga të cilat 33 janë të vendosura në Shkup. Deri tani, në territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut, Komercijalna Banka ka instaluar 166 ATM dhe POS terminale.

Me qëllim të sigurimit të shërbimeve sa më të shpejta dhe efikase ndërkombëtare për klientët e vet, Banka ka vendosur marrëdhënie korrespondente me 515 banka në më shumë se 71 vende dhe marrëdhënie kontokorente (nostro dhe vostro llogaritë) me 28 bankanë.

Certifikim i Bankës sipas USA Patriot Act

Kapitali aksionar i bankës përbëhet prej 2.014.067 aksioneve të zakonshme dhe prioritare. Aksionet e Komercijalna Banka AD Skopje janë të kotuara në tregun zyrtar të Bursës së Maqedonisë për letra me vlerë dhe janë të përfshira në llogaritjen e indeksit të bursës së Maqedonisë, ndërsa prej vitit 2007 janë të kotuara edhe në segmentin e super kotimit.


Komercijalna Banka AD Skopje është anëtare e Asociacionit të Bankave të Maqedonisë.


                                 ANËTARE E

logo-MBA-final

Ueb faqja e Komercijalna Banka AD Skopje përdor biskotat (cookies). Biskotat (cookies) përdoren për të përmirësuar përvojën Tuaj të përdoruesit. Më shumë informata mbi mënyrën e përdorimit dhe mënyrën e ndryshimit të cilësimeve për përdorimin e biskotave mund të gjenden në dokumentin Politika për biskotat (cookies).
Pranoj