• Struktura organizativeKontakt
contact@kb.com.mk

contact center:
(02) 3 296 800

Bordi MbikqyrësSava Dimitrova

Pensionist,

Anëtare e pavarur

KryetarTaki Fiti

Profesor

Fakulteti Ekonomik Shkup,

Zevendes kryetarGoran Antevski

Menaxher

Rade Konçar - TEP DOOEL Skopje

AnëtarSasho Naumoski

Drejtor i përgjithshëm ekzekutiv 

PI Vitaminka AD Prilep

AnëtarAleksandra Maksimovska - Stojkova

Profesor

Fakulteti juridik, Universiteti Shën Kirili dhe Metodi, Shkup

Anëtare e pavarurVanco Cifliganec

Menaxher

Adora Inzhenering ShPKThP (Dooel) Shkup

AnëtarFatmir Etemi

Menaxher

ZSF KOM DOOEL Shkup

Anëtar