• Struktura organizativeKontakt
contact@kb.com.mk

contact center:
(02) 3 296 800

Antigona Bukleska-Mladenovikj
Drejtor i Sektorit të likuiditetit dhe të tregut financiar  
Fakulteti Ekonomik
tel: (02) 3 168-308
faks: (02) 3 162-658
e-mail: antigona.bukleska-mladenovikj@kb.com.mk
Biljana Maksimovska Popoviq
Drejtor i Sektorit për kreditimin e ekonomisë  
Fakulteti Ekonomik
tel: (02) 3 168-501
faks: (02) 3 119-459
e-mail: biljana.maksimovska.popovik@kb.com.mk
Vesela Churilova MA
Drejtor i Sektorit për marrëdhënie me jashtë
Magjistër i shkencave ekonomike 
tel: (02) 3 168-601
faks: (02) 3 220-969
e-mail: vesela.curilova@kb.com.mk
Gabriela Milenkovic
Drejtor i Sektorit për punë me popullsinë
Fakulteti Ekonomik
tel: (02) 3 168-101
faks: (02) 3 114-232
e-mail: gabriela.milenkovic@kb.com.mk
Natasha Brova MA
Drejtor i burimeve njerëzore dhe çështjeve të përgjithshme 
Magjistër i shkencave ekonomike
tel: (02) 3 168-401
faks: (02) 3 119-627
e-mail: Natasa.Brova@kb.com.mk
Teodora Gushkova Prodanova
Drejtor i Sektorit për çështje ligjore
Fakulteti Juridik
tel: (02) 3 168-201
faks: (02) 3 107-519
e-mail: teodora.guskova.prodanova@kb.com.mk
Zorica Cerepnalkoska
Drejtor i Sektorit të teknologjisë informative
Fakulteti Elektroteknikт
tel: (02) 3 168-808
faks: (02) 3 213-455
e-mail: zorica.cerepnalkoska@kb.com.mk
Dr. Nina Fiti-Nedelkovska
Drejtor i Sektorit të pavarur për menaxhimin me rrjetin e filialeve
Doktor i shkencave ekonomike
tel: (02) 3 168-750
e-mail: Nina.Fiti-Nedelkovska@kb.com.mk
Anita Bislimovska
Drejtor i Drejtorisë së pavarur për punë financiare
Fakulteti Ekonomik
tel: (02) 3 168 758
faks: (02) 3 119 735
e-mail: Anita.Bislimovska@kb.com.mk
Dr. Nikolla Xhambazovski
Drejtor i Drejtorisë së pavarur për menaxhimin me kreditë problematike
Doktor i shkencave ekonomike
tel: (02) 3 168-521
e-mail: Nikola.Dzambazovski@kb.com.mk
Biljana Mitevska MA
Drejtor i Sektorit të pavarur për qarkullimin e pagesave në vend  
Magjistër i shkencave ekonomike
Тел: (02) 3 168-901
faks: (02) 3 213-255
e-mail: Biljana.Mitevska@kb.com.mk
Aneta Velevska MA
Drejtor i Sektorit të pavarur për punë me thesar  
Magjistër i shkencave ekonomike
tel: (02) 3 168-726
faks: (02) 3 115-098
e-mail: avelevska@kbnet.com.mk
Andrej Jovkovski, MA
Drejtor i Sektorit të pavarur për marketing
Magjistër i shkencave ekonomike
tel: (02) 3 168-721
faks: (02) 3 233-468
e-mail: Andrej.Jovkovski@kb.com.mk
Vesna Maslinko
Drejtor i Sektorit të pavarur për auditim të brendshëm
Fakulteti Ekonomik
tel: (02) 3 168-711
faks: (02) 3 218-018
e-mail: Vesna.maslinko@kb.com.mk
Iskra Toseva
Drejtor i Sektorit të pavarur për kontroll të përshtatshmërisë së punës së Bankës dhe parandalimit të pastrimit të parave   
Fakulteti Juridik
tel: (02) 3 168-701
e-mail: Iskra.Toseva@kb.com.mk


Ueb faqja e Komercijalna Banka AD Skopje përdor biskotat (cookies). Biskotat (cookies) përdoren për të përmirësuar përvojën Tuaj të përdoruesit. Më shumë informata mbi mënyrën e përdorimit dhe mënyrën e ndryshimit të cilësimeve për përdorimin e biskotave mund të gjenden në dokumentin Politika për biskotat (cookies).
Pranoj