Контакт
contact@kb.com.mk

контакт центар:
(02) 3 296 800

Податоци за акциитеГенерални податоци за акциите на Комерцијална банка АД Скопје 

 

 

Обични

 

Приоритетни

ISIN

 

MKKMBS101019

 

MKKMBS110010

Номинална вредност

 

1.000 МКД

 

1.000 МКД

Број на акции

 

2.279.067

 

0

CFI код

 

ESVUFR

 

EPNUPR

Тикер

 

КМБ

 

КМБП

Котира

 

Македонска берза АД Скопје

 

Македонска берза АД Скопје

Блумберг

 

KMB MS

 

KMBP MS

Ројтерс

 

KMB.MKE

 

KMB_p.MKEВо согласност со Одлуката за конверзија број 02-1600-13299/24.03.2010 година, донесена на 23-тата редовна седница на Собранието на Банката одржана на 24.03.2010 година, Банката на 05.05.2010 година изврши конверзија на сите приоритетни акции во обични акции со право на глас издадени од Комерцијална банка АД Скопје.
 
На 15.02.2011 година со 100% успешност беше реализирана VI-тата (шестата) емисија на хартии од вредност по пат на јавна понуда, преку која беа понудени 265.000 обични акции. Со успешната реализација на јавната емисија, бројот на акции издадени од Банката изнесува 2.279.067 обични акции со право на глас.

Права коишто произлегуваат од акциите


Секоја акција која дава право на глас, дава право на еден глас во Собранието на Банката.


Обичните акции се акции кои на сопствениците им даваат право на:

  1.  глас во Собранието на Банката;
  2.  исплата на дел од добивката (дивиденда), и
  3.  исплата на дел од остатокот од ликвидационата, односно стечајната маса на Банката.


Акционерска структура и учество во вкупниот капитал на Банката


AdoraMK


Дивидендна историја


Во продолжение е историјата за износот на бруто дивиденда по акција (која се исплатува од добивката што била остварена во претходната година).

 

 

ОБИЧНИ

бруто во МКД

 

ПРИОРИТЕТНИ

бруто во МКД

2020

600,00

-

2019

 

550,00

 

-

2018

 

420,00

 

-

2017

 

180,00

 

-

2016

 

150,00

 

-

2015

 

125,00

 

-

2014

 

-

 

-

2013

 

-

 

-

2012

 

100,00

 

-

2011

 

200,00

 

-

  2010**

 

200,00

 

-

2009

 

170,00

 

114,00

2008

 

190,00

 

99,50

2007

 

190,00

 

95,00

2006

 

165,00

 

92,00

2005

 

150,00

 

95,00

2004*

 

96,00

 

96,00

2003

 

75,00

 

108,00

2002

 

50,00

 

128,50

2001

 

46,50

 

133,50

*Комерцијална банка АД Скопје, заради усогласување со Законот за трговски друштва, во согласност со Одлуката за измени на Статутот на Банката донесена на Собранието на акционери на 22.03.2005 година, изврши поделба на акциите во сооднос 1:5, пришто секоја обична акција со номинална вредност од 5.000,00 МКД беше поделена на 5 обични акции со поединечна номинална вредност од 1.000,00 МКД. Погоре наведената дивиденда за периодот 2001-2004 година е прилагодена и прикажана како дивиденда по акција после извршената поделба.

**Во согласност со Одлуката за конверзија број 02-1600-13299/24.03.2010 година, донесена на 23-тата редовна седница на Собранието на Банката одржана на 24.03.2010 година, Банката на 05.05.2010 година изврши конверзија на сите приоритетни акции во обични акции со право на глас издадени од Комерцијална банка АД Скопје.Веб-страницата на Комерцијална банка АД Скопје користи колачиња (cookies). Колачињата (cookies) се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство. Повеќе информации за начинот на користење и како да ги промените Вашите подесувања за користење на колачињата, може да најдете во документот Политика за колачиња (cookies).
Прифаќам