Kontakt
contact@kb.com.mk

contact center:
(02) 3 296 800

Profili i tregut


Pasqyrë e plotë e tregut financiar të Maqedonisë, duke përfshirë informacione mbi rregulloret, tregun e këmbimit valutor dhe transferin e parasë, instrumentet dhe tregëtimi, depozituesi qëndror i letrave me vlerë, procedurat e korporatave, tatimi, deklarimi, si dhe informacione të tjera të dobishme.


Profili i tregut