Kontakt
contact@kb.com.mk

contact center:
(02) 3 296 800

Pjesëmarrja në treg


Pjesëmarrja e Komercijalna Banka AD Skopje në tregun bankar të Republikës  Maqedonisë së Veriut1
30.09.2020

 

31.12.2019

 

1

Aktiva e përgjithshme

22,9%

22,4%

2

Kapitali dhe rezervat

17,7%

19,0%

3

Depozitat e përgjithshme nga sektori jo-financiar

27,3%

26,0%

4

Neto-kredi të përgjithshme të sektorit jo-financiar

16,3%

15,7%

5

Numri i përgjithshëm i kartave të lëshuara2

 

12,7%

 

12,7%

6

Numri i pajisjeve që pranojnë karta – POS dhe ATM gjithsej2

 

15,8%

 

16,8%

7

Vlera e përgjithshme e qarkullimit pagesor të realizuar në vend2

 

25,2%

 

23,6%

8

Numri i përgjithshëm i llogarive të hapura për realizimin e pagesave2

 

20,0%

 

19,2%

9

Qarkullimi i përgjithshëm i realizuar në bursën e Maqedonisë3

 

32,0%

 

21,0%

10

Numri i përgjithshëm i transaksioneve në bursën e Maqedonisë3

 

35,0%

 

33,8%

1 Burimi i të dhënave është BPRMV, përjashtimet janë treguar në tabelë.
2 Pjesëmarrja në treg 30.06.2020
3 Burimi:Bursa e Maqedonisë


Ueb faqja e Komercijalna Banka AD Skopje përdor biskotat (cookies). Biskotat (cookies) përdoren për të përmirësuar përvojën Tuaj të përdoruesit. Më shumë informata mbi mënyrën e përdorimit dhe mënyrën e ndryshimit të cilësimeve për përdorimin e biskotave mund të gjenden në dokumentin Politika për biskotat (cookies).
Pranoj