Kontakt
contact@kb.com.mk

contact center:
(02) 3 296 800

Raporte

 

Llogaridhënia para palëve të interesuara është themeli i përgjegjësisë shoqërore, sepse paraqet vërtetim publik të përgjegjësisë për rezultatet e arritura dhe përpjekjet në të ardhmen.  

 

Transparenca dhe raportimi i vazhdueshëm janë prioritetet e punës së Komercijalna Bankës. Qasja e hapur e vazhdueshme dhe publikimi i raporteve periodike na mundësojnë komunikim të rregullt me palët e interesuara lidhur me politikat dhe rezultatet e kompanisë në fushën ekonomike, ekologjike dhe sociale.

 


 Raport për përgjegjësinë shoqëroreRaporti Vjetor
2019 PDF PDF
2018 PDF PDF
2017 PDF PDF
2016 PDF PDF
2015 PDF PDF