• Kërkesë për regjistrimin e klientitKontakt
contact@kb.com.mk

contact center:
(02) 3 296 800

Llogaria devizore për personat fizikëLlogari devizore mund të hapin personat fizikë – rezidentë dhe jo-rezidentë.

Gjatë hapjes së llogarisë devizore si rezidentë , nevojitet të prezantoni letërnjoftim të vlefshëm ose dokument tjetër identifikimi në sportelin e Bankës. Llogaria devizore për rezident hapet në Zyrën qëndrore të Bankës në Shkup dhe në të gjitha ekspoziturat dhe filialet.

Për të hapur një llogari devizore si  jorezidentë është e nevojshme që të posedoni pasaportë të huaj me të dhëna/adresë të huaj. Nëse në pasaportë nuk është shënuar adresa, atëherë Banka do të kërkojë nga Ju të jepni një deklaratë me shkrim në të cilën do të shënoni adresën Tuaj.

Ky lloj i deklaratës nuk merret nga klientët që janë rezidentë në një nga vendet fqinje të Republikës e Maqedonisë së Veriut. Në këtë rast, në vend të deklaratës, duhet të bashkëngjitni një llogari/faturë për shërbimet e paguara komunale në adresën ku jetoni.

Për të hapur llogarinë bankës i paguhet kompensim i njëhershëm prej 10 euro.Personi për kontaktMarijana Geric Spasic, Përgjegjës i shërbimit për qarkullimin e pagesave jashtë vendit
Telefon: (02) 3168-196
e-mail: Marijana.Gerik.Spasik@kb.com.mk
Ueb faqja e Komercijalna Banka AD Skopje përdor biskotat (cookies). Biskotat (cookies) përdoren për të përmirësuar përvojën Tuaj të përdoruesit. Më shumë informata mbi mënyrën e përdorimit dhe mënyrën e ndryshimit të cilësimeve për përdorimin e biskotave mund të gjenden në dokumentin Politika për biskotat (cookies).
Pranoj