• Филијали и експозитури на Банката


  • Коресподентни банки


  • Правила за платниот промет за резиденти


  • Правила за платниот промет за нерезиденти


  • Упатство за платен промет со странство


  • Листа на шифри на основи за девизни прилив


  • Информација за приливКонтакт
contact@kb.com.mk

контакт центар:
(02) 3 296 800

Платен промет со странствоПлатен промет со странство е безготовински пренос на девизни средства од и во Република Северна Македонија. Одделението за платен промет во странство е лоцирано во Централата на Банката во КБ2 со работно време од 08.00-16.00 часот. За таа цел, потребно е да имате отворено девизна сметка во Комерцијална банка АД Скопје.
Плаќање во странство


За да испратите средства во странство со дознака, потребни Ви се следниве податоци:


1. Име и презиме на лицето или назив на фирмата корисник на плаќањето;
2. Точна адреса;
3. Бројот на сметката или IBAN бројот (кој важи за повеќето западноевропски земји);
4. Името на банката кај која корисникот има сметка;
5. Адреса на банката или филијалата;
6. Бројот на филијалата т.е. Sort Cod, ABA број или BLZ (доколку постои можност);
7. SWIFT Cod на банката (кодот е задолжителен).


Еден од начините за плаќање во странство е и плаќање со банкарски (ностро) чек. Банкарските чекови се издаваат согласно Вашите инструкции, а се вршат од сметките на Комерцијална банка АД Скопје во коресподентските банки во странство.


Чековите можат да бидат издадени во сите конвертибилни валути.

Издавањето на чековите се врши во централата на Банката, зграда КБ2, канцеларија бр.20 на вториот кат и во Филијалите на Банката.^ На врвот


Прием на средства од странство


За примање на средства од странство, на испраќачот треба да му ги дадете следниве Ваши податоци (Инструкции за прием на средства се изготвуваат на сите благајни на нашата банка):


1. Име и презиме;
2. Адреса;
3. Број на сметката или IBAN број (можете да го добиете на сите шалтери на Банката);
4. Името на нашата банка KOMERCIJALNA BANKA AD SKOPJE;
5. Адреса на банката ORCE NIKOLOV 3;
6. Нашиот SWIFT кoд. KOBSMK2X.
За странските пензии кои пристигнуваат во нашата Банка преку други домашни банки, трошоците од другите домашни банки ќе бидат пренесени на товар на корисниците на пензии.
 
Приливите од странство реализирани со посредство на домашна банка, провизиите и трошоците на домашната банка, Банката ќе ги наплати од корисникот на средствата.

Доколку имате добиено чек од странство кој гласи на Ваше име, доколку истиот е прифатлив за Банката, можете да го предадете за наплата на шалтерите во Комерцијална банка.

Банката не прифаќа чекови за наплата во странство (инкасо) на износ поголем од 1.000 ЕУР.

ТАРИФА НА НАДОСМЕТОЦИ ЗА ПЛАТНИОТ ПРОМЕТ СО СТРАНСТВО


За чековите кои нема да бидат наплатени од странската банка се наплатуваат и трошоците на странската банка.


Напомена
Странскиот чек може да биде вратен долго после неговата наплата и тогаш задолжувањето од странската банка за претходно исплатен износ ќе биде пренесено/наплатено од лицето-корисник на средствата на чекот.

^ На врвот

 

Листа на главни коресподентни банки


^ На врвот

 

Правила за платен промет со странство


Со оглед на природата на трансферот на средства во странство, следува краток осврт на главните принципи и правила на платниот промет со странство кои ќе Ви помогнат при користењето со оваа услуга.Листа на шифри на основи за девизни приливи.

^ На врвот 

Уплати кон Wizz Air

 
За да се изврши уплата кон WIZZ AIR потребно е да поседувате денарска или девизна трансакциска сметка од нашата банка, во зависност од тоа дали уплатата треба да се изврши во денари или во девизи.
 
За извршување на уплатата потребно е да го доставите во испечатена форма налогот за резервацијата.
 
Овие уплати се извршуваат во централата на Банката, во Одделението за  платен промет со странство, канцеларија број  20 на приземје.

^ На врвот

Лице за контактМаријана Гериќ Спасиќ, Раководител на одделение за платен промет со странство
Телефон: (02) 3168-196
e-mail: Marijana.Gerik.Spasik@kb.com.mk
Веб-страницата на Комерцијална банка АД Скопје користи колачиња (cookies). Колачињата (cookies) се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство. Повеќе информации за начинот на користење и како да ги промените Вашите подесувања за користење на колачињата, може да најдете во документот Политика за колачиња (cookies).
Прифаќам