• Филијали и експозитури на Банката


  • Штеден калкулатор


  • Барање за регистрација на клиент


  • Најчесто поставувани прашањаКонтакт
contact@kb.com.mk

контакт центар:
(02) 3 296 800

Денарско штедење по видување и орочено штедењеДенарското штедење по видување и ороченото денарско штедење на Комерцијална банка АД Скопје се флексибилен начин за заштеда и зголемување на износот на Вашите вложени пари. Преку изборот на периодот на орочување и соодветната каматна стапка, имате можност самите да го креирате штедниот производ кој најмногу ќе Ви одговара.За Вашиот денарски штеден влог ќе Ви биде издадена штедна книшка во која се впишуваат уплатите, исплатите, состојбата и пресметаните камати по штедниот влог. Отворањето на штедна книшка се врши со лична карта или пасош за домашни лица и пасош за странски лица, на сите шалтери на Банката во експозитурите во Скопје, како и во филијалите и експозитурите низ Републиката.Каматни стапки


За денарските штедни влогови по видување и орочените влогови, Банката ја плаќа следната камата:Орочени штедни влоговиКаматна стапка Год./пром.Начин на исплата на каматаВажи од:
По видување 0.01 на крајот од календарската година 01.08.2015
на 1 месец 0.02 по истек на рок. 01.04.2017
на 15 дена 0.02 по истек на рок. 01.08.2015
на 2 месеци 0.02 по истек на рок. 01.04.2017
на 3 месеци 0.05 по истек на рок. 01.03.2020
на 6 месеци 0.05 по истек на рок. 01.03.2020
на 12 месеци 0.30 по истек на рок. 01.03.2020
на 24 месеци 0.70 по истек на рок. 01.07.2021
на 36 месеци 1.00 по истек на рок. 01.07.2021


Каматните стапки се на годишно ниво и се променливи. Каматата на орочените денарски штедни влогови на 3, 6, 12, 24 и 36 месеци, Банката ја плаќа:

  • на денот на истекот на рокот на орочување или
  • месечно, доколку орочениот штеден влог е со клаузула за месечно подигање на каматата.

За денарски влогови поголеми од 1.000.000,00 денари Банката нуди стимулативни каматни стапки, кои во зависност од рочноста и висината на влогот се движат од 0,17% - 2.60%.Минималниот депозит за орочување со месечно подигање на камата изнесува 100.000,00 денари.


 

Вкупните депозити на депонентите во банката се осигурани во Фондот за осигурување на депозити. Фондот ги обештетува вкупните депозити по депонент (ЕМБГ), но не повеќе од денарска противвредност на 30.000 евра во една банка, филијала на странска банка или штедилница, пресметана по среден курс на НБРСМ. Во наведениот износ се пресметува главнината на депозитот, пресметаната и припишана камата, како и непристигнатата камата до денот на конечноста на решението. Ако Вашиот депозит го надминува законско пропишаниот максимум, разликата во износот, имате право да ја побарувате од стечајната маса на Банката.


 Лица за контактМарија Стојановски, Раководител на одделение за штедење
Телефон: (02) 3168-178
Факс: (02) 3211-300
e-mail: marija.stojanovski@kb.com.mk

Цвета Јосифовска, Самостоен стручен соработник-контролор
Телефон: (02) 3168-165
Факс: (02) 3211-300
e-mail: cveta.josifovska@kb.com.mk
Веб-страницата на Комерцијална банка АД Скопје користи колачиња (cookies). Колачињата (cookies) се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство. Повеќе информации за начинот на користење и како да ги промените Вашите подесувања за користење на колачињата, може да најдете во документот Политика за колачиња (cookies).
Прифаќам