• Ekspoziturat dhe filijalet


  • Kalkulatori i kursimit


  • Kërkesë për regjistrimin e klientit


  • Pyetjet më shpesh të parashtruaraKontakt
contact@kb.com.mk

contact center:
(02) 3 296 800

Normat e interesit për depozitën e kursimit në valutë të huajKomercijalna Banka AD Skopje Ju ofron këto norma të interesit për depozitën e kursimit në valutë të huaj
Normat e interesit për kursimin e afatizuar dhe në të parë (të paafatizuar) në valutë të huaj


Monedha:Pamje1 muaj3 muaj6 muaj12 muaj24 muaj36 muaj
Euro(EUR)0.01%0.01%0.01%0.01%0.10%0.30%0.40%
American dollar(USD)0.01%0.01%0.01%0.03%0.05%0.10%0.20%
Pound Sterling (GBP)0.01%0.02%0.03%0.04%0.10%0.15%0.30%
Swiss Frank(CHF)0.001%0.001%0.001%0.001%0.001%0.001%0.001%
Swedish Krone(SEK)0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%
Norwegian Krone(NOK)0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%
Japanese Jen (JPY)0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%
Danish Krone(DKK)0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%
Canadian Dollar(CAD)0.01%0.02%0.03%0.04%0.15%0.30%0.50%
Australian Dollar(AUD)0.01%0.10%0.20%0.30%0.35%0.40%0.50%

Në krye^


Normat e interesit për kursimin e hapur në valutë të huaj


Shuma në EUR3 muaj6 muaj12 muaj
50.00-1,500.00 EUR0.01%0.01%0.05%
Mbi 1,501.00 euro0.01%0.01%0.10%
Shuma në USD3 muaj6 muaj12 muaj
50.00-1,500.00 EUR0.01%0.02%0.04%
Mbi 1,501.00 euro0.01%0.03%0.05%
Shuma në GBP3 muaj6 muaj12 muaj
50.00-1,500.00 EUR0.02%0.03%0.09%
Mbi 1,501.00 euro0.03%0.04%0.10%
Shuma në CHF3 muaj6 muaj12 muaj
50.00-1,500.00 EUR0.001%0.001%0.001%
Mbi 1,501.00 euro0.001%0.001%0.001%
Shuma në CAD3 muaj6 muaj12 muaj
50.00-1,500.00 EUR0.02%0.03%0.14%
Mbi 1,501.00 euro0.03%0.04%0.15%
Shuma në AUD3 muaj6 muaj12 muaj
50.00-1,500.00 EUR0.10%0.20%0.25%
Mbi 1,501.00 euro0.20%0.30%0.35%

Në krye^


Normat e interesit për kursimin e afatizuar për fëmijë në valutë të huaj „"Ververicka"“


Shuma në EUR3 muaj6 muaj12 muaj
15-50 euro0.01%0.01%0.05%
Mbi 51 Euro0.01%0.01%0.10%
Shuma në USD3 muaj6 muaj12 muaj
15-50 euro0.01%0.02%0.04%
Mbi 51 Euro0.01%0.03%0.05%
Shuma në GBP3 muaj6 muaj12 muaj
15-50 euro0.02%0.03%0.09%
Mbi 51 Euro0.03%0.04%0.10%
Shuma në CHF3 muaj6 muaj12 muaj
15-50 euro0.001%0.001%0.001%
Mbi 51 Euro0.001%0.001%0.001%
Shuma në CAD3 muaj6 muaj12 muaj
15-50 euro0.02%0.03%0.14%
Mbi 51 Euro0.03%0.04%0.15%
Shuma në AUD3 muaj6 muaj12 muaj
15-50 euro0.10%0.20%0.25%
Mbi 51 Euro0.20%0.30%0.35%

Në krye^


Normat e interesit për depozitat e kursimit në valutë të huaj me tërheqje mujore të interesit

Valuta: për 3 muaj për 6 muaj për 12 muaj për 24 muaj për 36 muaj
Euro (EUR) 0.01% 0.01% 0.10% 0.30% 0.40%
Dollari Amerikan(USD) 0.03% 0.04% 0.07% 0.10% 0.30%
Poundi Britanik (GBP) 0.03% 0.04% 0.10% 0.15% 0.30%
Franga Zvicerane (CHF) 0.001% 0.001% 0.001% 0.001% 0.001%
Dollari Kanadez (CAD) 0.03% 0.04% 0.15% 0.30% 0.50%
Dollari Australian(AUD) 0.40% 0.50% 0.70% 0.80% 1.00%
DKK,SEK, NOK,YEN 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01%

Në krye^Personat për kontaktMarija Stojanovski, Përgjegjës i shërbimit për kursime
Telefon: (02) 3168-178
Fax: (02) 3211-300
e-mail: marija.stojanovski@kb.com.mk

Cveta Josifovska, Bashkëpunëtor i pavarur profesional - kontrollor
Telefon: (02) 3168-165
Fax: (02) 3211-300
e-mail: cveta.josifovska@kb.com.mk
Ueb faqja e Komercijalna Banka AD Skopje përdor biskotat (cookies). Biskotat (cookies) përdoren për të përmirësuar përvojën Tuaj të përdoruesit. Më shumë informata mbi mënyrën e përdorimit dhe mënyrën e ndryshimit të cilësimeve për përdorimin e biskotave mund të gjenden në dokumentin Politika për biskotat (cookies).
Pranoj