• Ekspoziturat dhe filijalet


  • Kalkulatori i kursimit


  • Kërkesë për regjistrimin e klientit


  • Pyetjet më shpesh të parashtruara


  • Kushtet e përgjithshmeKontakt
contact@kb.com.mk

contact center:
(02) 3 296 800

Normat e interesit për depozitat e kursimit në valutë

 

Komercijalna Banka AD Skopje ju ofron normat e interesit vijuese për depozitat e kursimit në valutë:

  

Normat e interesit për depozitat me të parë (pa afat) dhe depozitat e afatizuara në valutë EUR me normë fikse të interesit (kursim standard)

 

Valuta:

Me të parë

për 1 muaj

për 3 muaj

për 6 muaj

për 12 muaj

për 24 muaj

për 36 muaj

Dollari Amerikan (USD)

0.01%

0.01%

0.01%

0.03%

0.05%

0.10%

0.20%

Poundi Britanik (GBP)

0.01%

0.02%

0.03%

0.04%

0.10%

0.15%

0.30%

Franga Zvicerane (CHF)

0.001%

0.001%

0.001%

0.001%

0.001%

0.001%

0.001%

Dollari Kanadez (CAD)

0.01%

0.02%

0.03%

0.04%

0.15%

0.30%

0.50%

Dollari Australian (AUD)

0.01%

0.10%

0.20%

0.30%

0.35%

0.40%

0.50%

 

Për depozitat e kursimit në valutë EUR për periudhë prej 24 dhe 36 muaj, Banka aplikon normë interesi të ndryshueshme, të shënuar më poshtë në Tabelë:

(vlejnë për kontratat e lidhura në periudhën midis 01.10.2017 dhe 30.09.2019)

Për depozita të kursimit në EUR për 24 muaj Norma referuese e rritur për 0,80 p.p.

Për depozita të kursimit në EUR për 36 muaj Norma referuese e rritur për 1,10 p.p.

 

Normat e interesit për depozitat e afatizuara në valutë EUR me normë të ndryshueshme të interesit (kursim standard)

Në krye ^

 

 

Normat e interesit për depozitat e afatizuara në valutë EUR me normë fikse të interesit (kursim me planifikim)

 

 

Valuta: për 3 muaj për 6 muaj për 12 muaj për 24 muaj për 36 muaj
Dollari Amerikan (USD) 0.01% 0.03% 0.05% 0.10% 0.20%
Poundi Britanik (GBP) 0.03% 0.04% 0.10% 0.15% 0.30%
Franga Zvicerane (CHF) 0.001% 0.001% 0.001% 0.001% 0.001%
Dollari Kanadez (CAD) 0.03% 0.04% 0.15% 0.30% 0.50%
Dollari Australian (AUD) 0.20% 0.30% 0.35% 0.40% 0.50%

 

 

Për depozitat e kursimit në valutë EUR për periudhë prej 24 dhe 36 muaj, Banka aplikon Për depozitat e kursimit në valutë EUR për periudhë prej 24 dhe 36 muaj, Banka aplikon , të shënuar më poshtë në Tabelë:

(vlejnë për kontratat e lidhura në periudhën midis 01.10.2017 dhe 30.09.2019)

Për depozita të kursimit në EUR për 24 muaj Norma referuese e rritur për 0,80 p.p.

Për depozita të kursimit në EUR për 36 muaj Norma referuese e rritur për 1,10 p.p.

 

 

 

Normat e interesit për depozitat e afatizuara në valutë EUR me normë të ndryshueshme të interesit (kursim me planifikim)

Në krye ^

 

 

Normat e interesit të kursimit për fëmijë në valutë "Ververiçka"

 

Valuta: Me të parë për 1 muaj për 3 muaj për 6 muaj për 12 muaj për 24 muaj për 36 muaj
Euro (EUR) 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.10% 0,30% 0,40%
Dollari Amerikan (USD) 0.01% 0.01% 0.01% 0.03% 0.05% 0.10% 0.20%
Poundi Britanik (GBP) 0.01% 0.02% 0.03% 0.04% 0.10% 0.15% 0.30%
Franga Zvicerane (CHF) 0.001% 0.001% 0.001% 0.001% 0.001% 0.001% 0.001%
Dollari Kanadez (CAD) 0.01% 0.02% 0.03% 0.04% 0.15% 0.30% 0.50%
Dollari Australian (AUD) 0.01% 0.10% 0.20% 0.30% 0.35% 0.40% 0.50%

 

Për depozitat e kursimit në valutë EUR për periudhë prej 24 dhe 36 muaj, Banka aplikon normë interesi të ndryshueshme, të shënuar më poshtë në Tabelë:

(vlejnë për kontratat e lidhura në periudhën midis 01.10.2017 dhe 30.09.2019)

Për depozita të kursimit në EUR për 24 muaj Norma referuese e rritur për 0,80 p.p

Për depozita të kursimit në EUR për 36 muaj Norma referuese e rritur për 1,10 p.p.

 

 

Periudha e afatizimit Norma e interesit Pagesa e interesit Vlen prej
për 24 muaj 0.80% pas kalimit të afatit 01.04.2017
për 36 muaj 1.10% pas kalimit të afatit 1.04.2017

Në krye ^

 

Normat stimuluese të interesit për depozitat e afatizuara në valutë euro

Në krye ^Personat për kontaktMarija Stojanovski, Përgjegjës i shërbimit për kursime
Telefon: (02) 3168-178
Fax: (02) 3211-300
e-mail: marija.stojanovski@kb.com.mk

Cveta Josifovska, Bashkëpunëtor i pavarur profesional - kontrollor
Telefon: (02) 3168-165
Fax: (02) 3211-300
e-mail: cveta.josifovska@kb.com.mk
Ueb faqja e Komercijalna Banka AD Skopje përdor biskotat (cookies). Biskotat (cookies) përdoren për të përmirësuar përvojën Tuaj të përdoruesit. Më shumë informata mbi mënyrën e përdorimit dhe mënyrën e ndryshimit të cilësimeve për përdorimin e biskotave mund të gjenden në dokumentin Politika për biskotat (cookies).
Pranoj