Kontakt
contact@kb.com.mk

contact center:
(02) 3 296 800

KREDI PADESTINIM

 

Për shkak të rrethanave që vijnë nga kriza e koronës (Covid-19), Komercijalna Banka AD Skopje për momentin i ofron këto kredi padestinim për persona fizikë:

 

 

Komercijalna Banka AD Skopje do t’ju informojë në kohë për përfundimin e kësaj oferte.