• Informatat kryesore


  • Kërkesë


  • Kushtet e përgjithshme


  • Ekspoziturat dhe filijalet


  • Kërkesë për regjistrimin e klientit


  • Pyetjet më shpesh të parashtruaraKontakt
contact@kb.com.mk

contact center:
(02) 3 296 800

MasterCard® SP Co-branding kartë krediti për personat fizikëCo-branding karta e kreditit të Komercijalna Banka AD Skopje dhe Skopski Pazar SHA Shkup e shpërblen besimin tuaj. Bleni më shumë – fitoni më shumë.
Për të gjitha blerjet e juaja nëpër objektet shitëse të Skopski Pazar SHA Shkup fitoni Bonus prej 3%. Ja vlen ta keni!
 

APLIKO ONLINE – Për përdoruesit e Internet Bankës, të cilët kanë opsion për pagesë, mundësohet procedurë më e shpejtë dhe më e thjeshtë për aplikim online pët kartën e kreditit.
Avantazhet e kartës


 

- fitoni Bonus prej 3% të shumës të të gjitha blerjeve mujore të bëra nëpër objektet shitëse të Skopski Pazar SHA Shkup;
- mundesi për një kthim minimal prej vetëm 10% të pjesës së shfrytëzuar të limitit të kredisë;
- do të merrni limit kreditor varësisht prej pjesës së lirë të pagës suaj mujore;
- e lidhur me një llogari për pagesa në vend dhe jashtë;
- deri në 45 ditë periudhë pa interes për transaksionet e bëra në pikat e shitjes;
- mundëson blerjen përmes Internetit;
- fitoni karta shtesë për më të afërmit Tuaj, me mundësi të përshtatjes së limiteve për secilën kartë;
- provizione dhe tarifa të ulta për shfrytëzimin e kartës;
- mund të keni kontroll të plotë duke ndjekur gjendjen e llogarive nga shtëpia Juaj, vendi i punës, ose kudo në botë, përmes Internet bankës, mBankës dhe SMS bankingut;
- mundësi për shlyerje të obligimeve pagesore përmes shërbimit urdhër transfertë periodike ;
- përkrahje 24 orëshe e klientëve, kudo në botë.

Përdorimi i kartës


MasterCard® SP Co-branding është e pranuar në më shumë se 35 milionë pika të shitjes dhe mbi 2 milionë bankomate kudo nëpër botë ku shfaqet logoja e MasterCard®. Me përdorimin e saj, paratë Tuaja do të jenë gjithmonë me Ju, pa pasur nevojë për të mbajtur me vehte para të gatshme dhe pa pasur frikë nëse paratë e juaja humben, vidhen apo nëse keni të bëni me para të falsifikuara. Më shumë informata rreth kartave MasterCard® mund të merrni në www.mastercard.com.


Shikojeni listën e plotë të bankomateve të Komercijalna Banka AD Skopje dhe gjeni atë më afër Jush.


Për të pasur më shumë siguri dhe komoditet gjatë përdorimit të kartës do t’ju ndihmojnë këshillat për përdorim të sigurtë të kartave bankare të Komercijalna Banka AD Skopje .


Procedurë e thjeshtë për marrjen e kartës Tuaj të re të kreditit MasterCard® SP Co-branding


Ndiqni tre hapat për marrjen e kartës së kreditit MasterCard® SP Co-branding:1
Plotësojeni aplikacionin e shkurtër për MasterCard® SP Co-branding kartën e kreditit dhe dorëzoni dokumentacionin e nevojshëm.
2
Aplikacionin, së bashku me dokumentacionin tjetër të nevojshëm, duhet ta dorëzoni në filialin ose ekspoziturën më të afërt me shërbime të zgjeruara të Bankës .
3
Kartën Tuaj të re do të mund ta merrni në afat prej 5 ditë pune prej ditës së dorëzimit të aplikacionit.

Kushtet dhe pagesat


Përdorues

personаt fizikë në moshë prej 18 deri 68 vjet

 

Normat nominale e interesit***

- 10,32% në bazë vjetore, për shumën e përdorur deri në limitin e kredisë (norma referuese e interesit prej 1,28% e rritur për 9.04%)*
- 9.25% e shumës mbi limitin e kredisë

Anëtarësia vjetore**

 për kartën
kryesore

për kartat
shtesë

për kartat me limit deri në 50.000 denarë

480 denarë

300 denarë

për kartat me limit mbi 50.000 denarë

 960 denarë

 480 denarë

Pagesa për përdorimin

 

e bankomateve

e sporteleve

 

të Bankës

2%, min. 200 den.

2%, min. 200 den.

 

të bankave tjera në vend

3%, min. 300 den.

3%, min. 300 den.

 

të bankave tjera jashtë vendit

3%, min. 300 den.

3%, min. 300 den.


* Si normë referuese e interesit përdoret norma që është shpallur dhe që është në dispozicion në ueb faqen e BPRM (www.nbrm.mk) në çdo 25.06 dhe në çdo 25.12 me titull “norma e interesit të depozitave në denarë pa klauzolë valutore” dhe e njëjta do të zbatohet në gjashtë muajt aktual (deri në fund të gjysmëvjetorit). Norma referuese e interesit që vlen për momentin është 1,28%. Banka do ta shpallë rregullisht në faqen e saj të internetit normën e vlefshme referuese të interesit për llogaritjen e interesit. KËTU

** Pagesa për anëtarësinë vjetore për të gjitha llojet e kartave do të llogaritet në bazë mujore, respektivisht llogaria do të debitohet në 12 këste të barabarta mujore. 

Banka do të aplikojë metodën proporcionale për llogaritjen e interesit.Personi për kontaktElena Arsova Begic, Përgjegjës i shërbimit për karta bankare
Telefon: (02) 3168-108
Fax: (02) 3114-232
e-mail: elena.arsova@kb.com.mk
Ueb faqja e Komercijalna Banka AD Skopje përdor biskotat (cookies). Biskotat (cookies) përdoren për të përmirësuar përvojën Tuaj të përdoruesit. Më shumë informata mbi mënyrën e përdorimit dhe mënyrën e ndryshimit të cilësimeve për përdorimin e biskotave mund të gjenden në dokumentin Politika për biskotat (cookies).
Pranoj