• Informatat kryesore


  • Kërkesë


  • Kushtet e përgjithshme


  • Ekspoziturat dhe filijalet


  • Kërkesë për regjistrimin e klientit


  • Pyetjet më shpesh të parashtruaraKontakt
contact@kb.com.mk

contact center:
(02) 3 296 800

Mastercard® Wizz Air kartë krediti për personat fizikë

 

Të nderuar klientë,

 

Për shkak të skadimit të Marrëveshjes së bashkëpunimit ndërmjet Komercijalna Banka AD Skopje dhe kompanisë Wizz Air Hungary Ltd, duke filluar nga 01.05.2021 Banka do të ndërpresë lëshimin dhe rinovimin e kartës së kreditit MastercardWizz Air.

 

Të gjitha kartat ekzistuese të lëshuara në qarkullim do të funksionojnë si karta krediti të rregullta deri në datën e skadimit të shënuar në vetë kartën, ndërsa nga 01.05.2021 nuk do të llogariten pikë të reja për transaksionet e kryera. Vlefshmëria e pikëve të fituara më parë me kartën Mastercard Wizz Air përmes Programit të besnikërisë është 24 muaj nga data e transferit. Anëtarësia vjetore në klubin e zbritjeve të Wizz Air nuk do të rinovohet, ndwrsa datën e vlefshmërisë së saj do të mund ta kontrolloni përmes llogarisë Tuaj në wizzair.com.

Përdoruesit e këtyre kartave janë të detyruar të kthejnë pjesën e përdorur të limitit kreditor para datës së skadimit të shënuar në kartë.

 

Nëse keni nevojë për informacion shtesë, mund të na kontaktoni në cards@kb.com.mk.

 

Me respekt, Komercijalna Banka

 

 

Mastercard® Wizz Air karta e kreditit është karta e parë dhe e vetme e bashkë-markuar me një linjë ajrore në vend. Komercijalna Banka AD Skopje në bashkëpunim me Wizz Air Hungary Ltd., mbajtësve të kësaj karte u mundëson t’i shfrytëzojnë privilegjet unike të ofruara nga Programi i Besnikërisë.
 

APLIKO ONLINE – Për përdoruesit e Internet Bankës, të cilët kanë opsion për pagesë, mundësohet procedurë më e shpejtë dhe më e thjeshtë për aplikim online pët kartën e kreditit.
Avantazhet e kartës


 

• 600 pikë falas për mirëseardhje (Welcome points) gjatë lëshimit të kartës themelore, të cilat mund të shërbejnë për blerjen e biletave dhe shërbimeve tjera të Wizz Air përmes Internetit (1 pikë është e barabartë me 1 denar);
• Pikë bonus me blerjen e çdo karte:
     • 4% e shumës së transaksionit të bërë në www.wizzair.com
     • 2% të shumës së të gjitha transaksioneve të tjera;
• Anëtarësim grupor falas në Klubin WIZZ Discount që ofron çmime më të ulëta në krahasim me çmimet e rëndomta, për mbajtësin e kartës deri në 5 bashkudhëtarë.
• Rritja e fuqisë blerëse për mbajtësin e kartës, me limit varësisht nga pjesa e lirë e pagës mujore;
Mundësia e kthimit minimal prej vetëm 10% të pjesës së përdorur të limitit të kredisë;
Një periudhë pa normë interesi deri në 40 ditë për transaksionet e kryera në një pikë shitjeje;
• Një llogari në denarë për pagesat në vend dhe jashtë saj;
Mundësi për të blerë nëpërmjet internet;
Mundësia e pagesës pa kontakt (pa futur PIN kodin deri në 2.000 denarë);
Mundësia e lëshimit të kartave shtesë për më të afërt, me mundësinë e përshtatjes së limiteve për secilën prej kartave;
Mbikëqyrjen e thjeshtë të bilancit të llogarive dhe pagesave, kudo në botë nëpërmjet shërbimeve të Internet Bankës, , mBanki dhe SMS bankingut;
Mundësia për digjitalizimin e kartës dhe pagesës pa kontakt nëpërmjet telefonit celular përmes aplikacionit celular KomPay;;
Mundësia për shlyerjen e thjeshtë të detyrimeve nëpërmjet shërbimit urdhërpagesë e përhershme;
Mundësia e përdorimit të fondeve në dispozicion, 24 orë në ditë, nëpërmjet bankomatit;
Mbështetje 24-orëshe e klientëve, kudo në botë.

Përdorimi i kartës


Mastercard® Wizz Air karta e kreditit është e pranuar në më shumë se 35 milionë pika të shitjes dhe mbi 2 milionë bankomate kudo nëpër botë ku shfaqet logoja e Mastercard.

 

Kartat e kreditit Mastercard® Wizz Air mund të përdoren në vend dhe jashtë vendit, për blerje në pikat e shitjes, për tërheqjen e parave nga ATM-të dhe për blerjet në internet.

 

Me përdorimin e saj, paratë Tuaja do të jenë gjithmonë me Ju, pa pasur nevojë për të mbajtur me vehte para të gatshme dhe pa pasur frikë nëse paratë e juaja humben, vidhen apo nëse keni të bëni me para të falsifikuara. Më shumë informata rreth kartave MasterCard® mund të merrrni në www.mastercard.com.

 

Shikojeni listën e plotë të bankomateve të Komercijalna Banka AD Skopje dhe gjeni atë më afër Jush.

 

Për të pasur më shumë siguri dhe komoditet gjatë përdorimit të kartës do t’ju ndihmojnë këshillat për përdorim të sigurtë kartave bankare të Komercijalna Banka AD Skopje.


Е Procedurë e thjeshtë për marrjen e Mastercard® Wizz Air kartës Tuaj të re të kreditit


Ndiqni tre hapat për marrjen e Mastercard® Wizz Air kartën e kreditit:1
Plotësojeni kërkesën për MasterCard® Wizz Air kartën e kreditit dhe dorëzoni dokumentacionin e nevojshëm.

 

Shënim: Dhënia e një e-mail adrese të saktë në aplikacion është thelbësor për shfrytëzimin e privilegjeve të Programit të besnikërisë për ta përdorur kartën.

2
3
Kartën Tuaj të re do të mund ta merrni në afat prej 5 ditë pune prej ditës së dorëzimit të aplikacionit.

Kushtet dhe pagesat


Përdorues

personаt fizikë në moshë prej 18 deri 68 vjet

 

Normat nominale e interesit***

- 10,32% në bazë vjetore, për shumën e përdorur deri në limitin e kredisë (norma referuese e interesit prej 1,28% e rritur për 9,08%.)*

- 9.25% e shumës mbi limitin e kredisë

 

Abonimi vjetor**

 

 

 

 

per karte
themelore

 per karte
shtese

per vitin e pare

3.000 denare

 1.200 denare

Per cdo vit te ardhshem

2.400 denare

 960 denare

Per qarkullim vjetor mbi MKD 120.000 made at points of sale

1.200 denare

480 denare

Komoensimi per perdorim

 

ne bankomate

ne sportele

te Bankes

2%, min. 200 den.

2%, min. 200 den.

te bankave te tjera ne vend

3%, min. 300 den.

3%, min. 300 den.

te bankave te tjera jashte vendit

3%, min. 300 den.

3%, min. 300 den.


*Si normë referuese e interesit përdoret norma që është shpallur dhe që është në dispozicion në ueb faqen e BPRM (www.nbrm.mk) në çdo 25.06 dhe në çdo 25.12 me titull “norma e interesit të depozitave në denarë pa klauzolë valutore” dhe e njëjta do të zbatohet në gjashtë muajt aktual (deri në fund të gjysmëvjetorit). Norma referuese e interesit që vlen për momentin është 1,28%. Banka do ta shpallë rregullisht në faqen e saj të internetit normën e vlefshme referuese të interesit për llogaritjen e interesit.KËTU

** Pagesa për anëtarësinë vjetore për të gjitha llojet e kartave do të llogaritet në bazë mujore, respektivisht llogaria do të debitohet në 12 këste të barabarta mujore. 

Banka do të aplikojë metodën proporcionale për llogaritjen e interesit.Personi për kontaktElena Arsova Begic, Përgjegjës i shërbimit për karta bankare
Telefon: (02) 3168-108
Fax: (02) 3114-232
e-mail: elena.arsova@kb.com.mk
Ueb faqja e Komercijalna Banka AD Skopje përdor biskotat (cookies). Biskotat (cookies) përdoren për të përmirësuar përvojën Tuaj të përdoruesit. Më shumë informata mbi mënyrën e përdorimit dhe mënyrën e ndryshimit të cilësimeve për përdorimin e biskotave mund të gjenden në dokumentin Politika për biskotat (cookies).
Pranoj