• Informatat kryesore


  • Kërkesë


  • Kushtet e përgjithshme


  • Ekspoziturat dhe filijalet


  • Kërkesë për regjistrimin e klientit


  • Pyetjet më shpesh të parashtruaraKontakt
contact@kb.com.mk

contact center:
(02) 3 296 800

kartë krediti për studentët deridiplomik dhe postdiplomik

 karta e kreditit për personat fizikë është kartë krediti për studentët deridiplomik dhe postdiplomik. Ofron shlyerje minimale mujore prej 10% të shumës së harxhuar dhe mundësi për të marrë limit të kredisë prej 0-12.000 denarë sipas nevojave Tuaja.
Një 10 e pastër për nevojat tuaja në ditët akademike.
 

APLIKO ONLINE – Për përdoruesit e Internet Bankës, të cilët kanë opsion për pagesë, mundësohet procedurë më e shpejtë dhe më e thjeshtë për aplikim online pët kartën e kreditit.
Avantazhet e kartës


- një llogari bankare për në vend dhe jashtë;
- mundësi për pagesa me këste me shlyerje minimale mujore prej vetëm 10% të limitit të shfrytëzuar kreditor;
- normë më të ulët interesi të kredisë së shfrytëzuar prej vetëm 10,32% në vit;
- fitoni limit të kredisë prej 0,00 deri në 12.000,00 denarë varësisht prej nevojave Tuaja;
- deri në 45 ditë periudhë pa interes për transaksionet e bëra në tregti;
- mund të bleni në mënyrë të sigurtë dhe pa provizion në milionë terminale të pikave të shitjes kudo në botë;
- mundëson blerjen përmes Internetit;
- fitoni karta shtesë për më të afërmit Tuaj, me mundësi të përshtatjes së limiteve për secilën kartë;
- mund të keni kontroll të plotë duke ndjekur gjendjen e llogarive nga shtëpia Juaj, vendi i punës, ose kudo në botë, përmes Internet bankës, mBankës dhe SMS bankingut;
- mundësi për shlyerje të obligimeve pagesore përmes shërbimit urdhër transfertë periodike;
- përkrahje 24 orëshe e klientëve, kudo në botë.

Përdorimi i kartës


karta është pranuar në 40 milionë pika të shitjes dhe mbi 1.9 milionë bankomate në mbi 170 vende kudo nëpër botë. Me përdorimin e saj, paratë Tuaja do të jenë gjithmonë me Ju, pa pasur nevojë për të mbajtur me vehte para të gatshme dhe pa pasur frikë nëse paratë e juaja humben, vidhen apo nëse keni të bëni me para të falsifikuara. Më shumë informata rreth kartave Visa mund të merrni në www.visa.com.

 

Shikojeni listën e plotë të bankomateve të Komercijalna Banka AD Skopje dhe gjeni atë më afër Jush.


Për të pasur më shumë siguri dhe komoditet gjatë përdorimit të kartës do t’ju ndihmojnë këshillat për përdorim të sigurtë të kartave bankare të Komercijalna Banka AD Skopje .


Procedurë e thjeshtë për marrjen e kartës Tuaj të re të kreditit për studentët deridiplomik dhe postdiplomik


Ndiqni tre hapat për marrjen e kartës së kreditit:1
Plotësojeni kërkesën për kartën e kreditit dhe dorëzoni dokumentacionin e e kërkuar.
2
Aplikacionin, së bashku me dokumentacionin tjetër të nevojshëm, duhet ta dorëzoni në në filialin ose ekspoziturën më të afërt me shërbime të zgjeruara të Bankës .
3
Kartën Tuaj të re do të mund ta merrni në afat prej 5 ditë pune prej ditës së dorëzimit të aplikacionit.

Kushtet dhe pagesat


Përdorues

studentët deridiplomik dhe postdiplomik prej 18 deri në 25 vjet, të cilët nuk kanë të ardhura të bazuara mbi rrogë

 

Normat nominale e interesit***

- 10,32% në bazë vjetore, për shumën e përdorur deri në limitin e kredisë (norma referuese e interesit prej 1,28% e rritur për 9.04%)*
- 9.25% e shumës mbi limitin e kredisë

Anëtarësia vjetore**

Qarkullim vjetor mbi 30.000 denarë

Qarkullim vjetor deri në 30.000 denarë

Karta kryesore

pa pagesë

360,00 denarë

Kartat shtesë

pa pagesë

240,00 denarë

Pagesa për përdorimin

 

 

Komercijalna Banka

bankat tjera në vend

bankat tjera jashtë vendit

për tregti

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

për bankomatin

2%, min. 200 den.

3%, min. 300 den.

3%, min. 300 den.

për sportelin

2%, min. 200 den.

3%, min. 300 den.

3%, min. 300 den.


* Si normë referuese e interesit përdoret norma që është shpallur dhe që është në dispozicion në ueb faqen e BPRM (www.nbrm.mk) në çdo 25.06 dhe në çdo 25.12 me titull “norma e interesit të depozitave në denarë pa klauzolë valutore” dhe e njëjta do të zbatohet në gjashtë muajt aktual (deri në fund të gjysmëvjetorit). Norma referuese e interesit që vlen për momentin është 1,28%. Banka do ta shpallë rregullisht në faqen e saj të internetit normën e vlefshme referuese të interesit për llogaritjen e interesit. KËTU
** Pagesa për anëtarësinë vjetore për të gjitha llojet e kartave do të llogaritet në bazë mujore, respektivisht llogaria do të debitohet në 12 këste të barabarta mujore. 

Banka do të aplikojë metodën proporcionale për llogaritjen e interesit.Personi për kontaktElena Arsova Begic, Përgjegjës i shërbimit për karta bankare
Telefon: (02) 3168-108
Fax: (02) 3114-232
e-mail: elena.arsova@kb.com.mk
Ueb faqja e Komercijalna Banka AD Skopje përdor biskotat (cookies). Biskotat (cookies) përdoren për të përmirësuar përvojën Tuaj të përdoruesit. Më shumë informata mbi mënyrën e përdorimit dhe mënyrën e ndryshimit të cilësimeve për përdorimin e biskotave mund të gjenden në dokumentin Politika për biskotat (cookies).
Pranoj