• Основни информации


  • Дополнителни услуги


  • Барање


  • Општи услови


  • Филијали и експозитури на Банката


  • Барање за регистрација на клиент


  • Најчесто поставувани прашањаКонтакт
contact@kb.com.mk

контакт центар:
(02) 3 296 800

MasterCard® Platinum Standard и MasterCard® Platinum Revolving кредитни картички за физички лицаMasterCard® Platinum е престижна кредитна картичка која претставува посебен статусен симбол препознатлив насекаде во светот. Со неверојатен кредитен лимит до 600.000 денари, дополнителни привилегии и бонуси, бесплатно SMS банкарство и ексклузивни попусти во рамки на „Клубот на привилегирани“ - можностите на MasterCard® Platinum картичките се бесценети.
 
AПЛИЦИРАЈ ONLINE – За корисниците на Интернет банка, кои имаат опција за плаќање, овозможена е побрза и поедноставна постапка за online аплицирање за кредитната картичка.Предности на картичката


- Неприкосновен ексклузивен статус секаде во светот;
- Без членарина за првата година од издавањето;
- Максимален кредитен лимит дo 600.000 денари;
- Ексклузивни попусти на продажни места преку „Клубот на привилегирани“;
- Посебен третман за корисниците преку ексклузивните дополнителни услуги достапни насекаде во светот, кои вклучуваат известување за изгубени/украдени картички, итна исплата на готовина и итнa замена на картичка;
- Подарок-картичка во вредност од 1.000 денари по истекот на секоја година од користењето на картичката;
- Подарок-картичка во вредност од 1.000 денари за направен промет во трговија од 200.000 денари;
- Бесплатен пристап и користење на услугите на Primeclass бизнис салонот на аеродромот во Скопје за сопственикот на картичката;
- Ексклузивен пристап и бесплатни услуги за сопственикот на картичката, заедно со уште еден гостин по негов избор, во VIP ложите на аеродромите во Виена и Белград;
- Бесплатно SMS банкарство;
- Прифатена на милиони продажни места насекаде во светот;
- Една денарска сметка за плаќања во земјата и во странство;
- Можност за плаќање на рати преку минимална месечна отплата на само 20% од искористениот дел од кредитниот лимит со MasterCard® Platinum Revolving;
- Добивате бескаматен период до 40 дена на трансакции направени во трговија;
- Овозможува купување преку Интернет;
- Добивате бесплатни дополнителни картички за Вашите најблиски за првата година, со можност за прилагодување на лимитите за секоја од картичките;
- Состојбите на сметките можете да ги следите од Вашиот дом, работно место или каде било во светот, преку услугите Интернет банка, мБанка и SMS банкарство;
- можност за едноставно подмирување на обврските преку услугата траен налог;
- 24-часовна поддршка за корисниците, насекаде во светот.

Користење на картичката


MasterCard® Platinum картичката е прифатена на повеќе од 35 милиони продажни места и повеќе од 2 милиони банкомати насекаде во светот на кои е истакнат знакот MasterCard®. Со нејзиното користење Вашите пари ќе бидат секогаш со Вас, без да се грижите за носење готовина, страв од кражба, губење или од фалсификувани банкноти.


Подетални информации во врска со прифаќањето на MasterCard® картичките можете да добиете на www.mastercard.com.


Погледнете ја целосната листа на банкомати на Комерцијална банка АД Скопје и пронајдете го најблискиот до Вас.


За поголема сигурност и комфор при користењето на картичката ќе Ви помогнат советите за безбедно користење на картичките на Комерцијална банка АД Скопје.


Едноставно до Вашата нова MasterCard® Platinum кредитна картичка


Следете ги трите чекори за добивање на Вашата нова MasterCard® Platinum кредитна картичка:1
Пополнете го краткото барање за MasterCard® Platinum кредитна картичка и обезбедете ја кратката придружна документација.
2
Барањето, заедно со документацијата, доставете го во најблиската поголема експозитура со одговорен работник или филијала на Банката.
3
Ја подигнувате Вашата нова картичка во рок од 5 дена од поднесување на барањето.

Услови и надоместоци


Корисници

кредитоспособни физички лица кои исполнуваат еден од следните услови:
- плата над 70.000 денари;
- вкупно нето-приходи по основ на Годишна даночна пријава над 1.500.000 денари или
- депозит во висина од 110% на кредитниот лимит, но не помал од 200.000 денари
- промет во трговија со други кредитни картички за физички лица издадени од Банката од најмалку 600.000 денари за последните 12 месеци.

Номинални каматни стапки***

MasterCard® Platinum Revolving
- 9,47% годишно на искористениот износ до кредитниот лимит
(референтна каматна стапка од 1,28% зголемена за 8,19 пп)*
- 9,25% над износот на кредитниот лимит
MasterCard® Platinum Standard
- 9,47% годишно на искористениот износ до кредитниот лимит
(референтна каматна стапка од 1,28% зголемена за 8,19 пп)*
- 9,25% над износот на кредитниот лимит

Годишна членарина**

 

за основната
картичка

за дополнителните
картички

 

за првата година

без надомест

без надомест

за секоја следна година

3600 денари

1800 денари

за годишен промет над 600.000 денари

1.200 денари

600 денари

Надоместоци за користење

 

на банкомати

на шалтери

на Банката

2%, мин. 250 ден.

2%, мин. 250 ден.

на други банки во земјата

3,5%, мин. 350 ден.

3,5%, мин. 350 ден.

на други банки во странство

4%, мин. 500 ден.

4%, мин. 500 ден.


* Како референтна каматна стапка се користи стапката што е објавена и достапна на веб-страницата на НБРМ (www.nbrm.mk) на секој 25.06. и на секој 25.12. под називот „каматната стапка на денарски депозити без валутна клаузула“ и истата ќе се применува за тековните шест месеци (до крајот на полугодието). Рефeрентната каматна стапка која важи во моментот изнесува 1,28%. Банката на својата веб-страница редовно ќе ја објавува важечката референтна каматна стапка за пресметка на каматата. ТУКА
** Годишната членарина за сите видови картички ќе се пресметува на месечно ниво, односно сметката ќе се задолжува на 12 еднакви месечни износи. Задолжувањето на поединечните сметки ќе започне во месецот кога ќе истече периодот за последната платена членарина, односно бесплатниот период од 12 месеци, во зависност од тоа кога е издадена картичката. Доколку Корисникот ја затвори картичката пред истекот на годината за која се наплаќа членарина, Банката ќе го наплати преостанатиот износ на неплатена членарина за соодветната година.

*** Доколку номиналната каматна стапка е повисока од стапката на законска казнена камата, Банката ќе пресметува камата во висина на законската казнена каматна стапка, која во моментот е 9,25% годишна.
Банката применува пропорционална метода за пресметка на камата.


Веб-страницата на Комерцијална банка АД Скопје користи колачиња (cookies). Колачињата (cookies) се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство. Повеќе информации за начинот на користење и како да ги промените Вашите подесувања за користење на колачињата, може да најдете во документот Политика за колачиња (cookies).
Прифаќам