• Marreveshja dhe kushtet e pergjithshme per Kartelen pagesore vendore


  • Marrëveshja për llogarinë e transaksionit


  • Kushtet e përgithshme për llogarinë e transaksionit


  • Ekspoziturat dhe filialet për KPV


  • Kontrollo statusin e kartelësKontakt
contact@kb.com.mk

contact center:
(02) 3 296 800