Kontakt
contact@kb.com.mk

contact center:
(02) 3 296 800

Banka investuese

 

 

Në fushën e bankës investuese, për nevojat e personave fizikë ofrohen këto shërbime:

  • Konsulencë për investime ,
  • Portfolio Menaxhment dhe
  • Konsulencë dhe organizim i procedurave për marrjen në pronësi të shoqërive aksionare. 

 

Kushtet e përgjithshme të Komercijalna Banka AD Skopje për punën me letra me vlerë dhe Çmimoren për klientët, mund t’i gjeni në linqet e mëposhtme:Personi për kontaktMihajlo Brova Zikov
Telefon: (02) 3247-431; (02) 3168-321
Fax: (02) 3111-037;(02) 3213-225
e-mail: mihajlo.brovazikov@kb.com.mk
Ueb faqja e Komercijalna Banka AD Skopje përdor biskotat (cookies). Biskotat (cookies) përdoren për të përmirësuar përvojën Tuaj të përdoruesit. Më shumë informata mbi mënyrën e përdorimit dhe mënyrën e ndryshimit të cilësimeve për përdorimin e biskotave mund të gjenden në dokumentin Politika për biskotat (cookies).
Pranoj