• Барање


 • БрошураКонтакт
contact@kb.com.mk

контакт центар:
(02) 3 296 800

Пакет за студенти и постдипломци

 

Пакетот за студенти и постдипломци е наменет за студенти и постдипломци од 18 до 25 години, кои се сè уште невработени, односно немаат прилив по основ на редовен работен однос – плата.


Производи кои ги добивате со пакетот за студенти и постдипломци:


и два дополнителни производа по Ваш избор:


Пополнетото барање за пакет за студенти и постдипломци доставете го до најблиската поголема експозитура со одговорен работник и филијала на Банката.


Напомена: По навршување на 25-годишна возраст, како и при првиот прилив по основ на плата на трансакциската сметка, престанува можноста за користење на пакетот.


Трансакциска сметка

Сметка која претставува единствен и неповторлив нумерички податок за идентификација во платниот промет, и преку која се вршат сите плаќања.


Предности

 • без надомест за водење на трансакциска сметка во првата година од отворањето;
 • без надомест за водење трансакциска сметка по истекот на првата година, при годишен промет во трговија со дебитната картичка поголем од 15.000 денари;
 • пониски провизии за безготовинско плаќање на давачките кон факултетите.

 

Провизија за водење на трансакциска сметка

за првата година од издавање

без надомест

по истекот на првата година

- за годишен промет во трговија со дебитна картичка до 15.000,00 денари

30,00 денари

- за годишен промет во трговија со дебитна картичка над 15.000,00 денари

без надомест

 


Дебитна картичка

Најраспространет и наједноставен платежен инструмент за лесно и безбедно плаќање и подигнување готовина насекаде во светот. Преку овој вид картичка располагате со онолку средства, колку што во моментот имате на Вашата трансакциска сметка.


Предности и можности

 • Банката Ви нуди два типа дебитни картички, Maestro® дебитна картичка и Visa Debit дебитна картичка, кои можете да ги користите во земјата и во странство;
 • Дебитните картички се поврзани со трансакциската сметка. Тоа значи дека доколку имате средства на Вашата трансакциска сметка, со истите можете да располагате и преку дебитните картички;
 • Дебитните картички без провизија можете да ги користите за подигнување готовина во секое време на банкоматите на Комерцијална банка, како и за плаќања во трговијата во земјата и во странство без никаков надомест
 • Дебитните картички Ви овозможуваат поедноставен и побезбеден начин на плаќање во продавница, при патување во земјата и во странство, на апсолвентски екскурзии, шопинг, летување, зимување и слично;
 • без членарина за првата година од издавањето на дебитната картичка;
 • без членарина по истекот на првата година за остварен годишен промет во трговија со дебитната картичка поголем од 15.000 денари

Годишна членарина за Maestro/Visa Debit дебитна картичка

 

Основна картичка

Дополнителна картичка

за првата година од издавање

без надомест

без надомест

по истекот на првата година

- за годишен промет во трговија до 15.000,00 денари120,00 денари120,00 денари

- за годишен промет во трговија над 15.000,00 денари

без надомест

120,00 денари

 


Важна напомена :

 • За користење на Visa Debit дебитната картичка во Република Северна Македонија и во странство доволно е да имате средства (денари) на Вашата трансакциска сметка.
 • За користење на Maestro дебитната картичка во Република Северна Македонија потребно е да имате денари на Вашата трансакциска сметка. За користење во странство потребно е да имате исклучиво евра на Вашата девизна трансакциска сметка.


Интернет банка за физички лица

Современо техничко решение преку кое добивате можност широкиот спектар банкарски услуги кои ги нуди Банката да ги користите онаму каде што Вам Ви се потребни, на кое било место, во кое било време, 24 часа на ден, целосно независно од работното време на Банката.

 

Можности

 • Услугата за увид преку Интернет банка Ви овозможува во секое време да имате прецизен увид во состојбата и прометот на сите производи и услуги кои ги користите во Комерцијална банка АД Скопје.
 • Преку Интернет банката на Комерцијална банка АД Скопје, покрај горенаведеното, може да се вршат и следните трансакции:

   

  • плаќање сметки за јавни услуги;
  • пренос на средства од Вашата денарска и/или девизна трансакциска сметка на други производи во Банката;
  • трансфери на средства на други сметки во Банката и во други банки;
  • купопродажба на девизи;
  • вложување средства на постоечки орочени и неорочени денарски и девизни книшки.

 

Предност за студентот

 • Плаќање на давачките кон факултетите со безготовински пренос на средства преку Интернет банка, со помали провизии отколу кога тоа би се правело готовински.

 

Видови медиуми за плаќање преку Интернет банка

 • Листата на кодови за еднократна употреба - Ви овозможува да вршите плаќања и трансакции преку Интернет банката. Листата содржи 40 кодови, има рок на важност од 1 година и истата е без надомест. За секое реиздавање на нова листа на кодови, без разлика дали е поради истечена важност или, пак, искористување на сите кодови, не се наплатува надомест.
 • по избор на клиентот, може да се издаде и дигитален сертификат на Usb token, за чие прво издавање се наплатува 1.500 денари, а за негово реиздавање на секоја трета година се наплатува по 500 денари.

 

Надоместоци за издавање на медиум за плаќање преку Интернет банка

Листа со кодови за еднократна употреба

без надомест

Дигитален сертификат со USB токен*

 

- Прво издавање

1.500,00 денари

- Реиздавање секоја трета година

500,00 денари

*Клиентот сам одлучува каков медиум за плаќање ќе користиСМС банкарство

Со оваа услуга по избор на корисникот, овозможено му е да добива известувања на неговиот мобилен телефон за промените кои се настанати на неговите платежни картички. Тоа значи дека можат да се добијат информации за состојбата на сметката, при подигнување на готовина од банкомат, трансакции на POS терминал во трговија, износ на трансакцијата, местото на трансакцијата, промени на сметките на картичките (прилив и одлив) кои се настанати во Република Северна Македонија и во странство.

За SMS известувањата за прилив на сметката на картичката и одлив на сметката на картичката преку POS терминал и банкомат се наплатува надомест од 3 денари со вклучен ДДВ, додека известувања од типот на обновување на картичка, реиздавање на изгубена/украдена картичка, реиздавање на PIN и слично, се без надомест.

Наплатата се врши од трансакциската сметка на почетокот на следниот месец за сите испратени пораки во тековниот месец.


Важна напомена :

При прилив на средства на трансакциската сметка, не пристигнуваат SMS известувања. кредитна картичка за студенти и постдипломци


Предности и можности

 • Можност за купување преку Интернет
 • Користење на картичката во трговија во земјата и во странство без надомест
 • Враќање на 10% од потрошениот износ до 15 во месецот
 • Кредитен лимит од 0 до 12.000 денари

 

Годишна членарина за VISA Revolving Study Go кредитна картичка

 

 

Основна картичка

Дополнителна картичка

за првата година од издавање

без надомест

без надомест

по истекот на првата година

- за годишен промет во трговија до 30.000,00 денари360,00 денари


240,00 денари

- за годишен промет во трговија над 30.000,00 денари

без надомест

без надомест

Каматна Стапка

- 11,21% годишно на искористениот износ до кредитниот лимит
- 11,25 % над износот на кредитниот лимит


Напомена :

При аплицирање за оваа кредитна картичка, потребен е жирант.Лице за контактЕлена Арсова Бегиќ, Раководител на одделение за банкарски картички
Телефон: (02) 3168-108
Факс: (02) 3114-232
e-mail: elena.arsova@kb.com.mk
Веб-страницата на Комерцијална банка АД Скопје користи колачиња (cookies). Колачињата (cookies) се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство. Повеќе информации за начинот на користење и како да ги промените Вашите подесувања за користење на колачињата, може да најдете во документот Политика за колачиња (cookies).
Прифаќам