Контакт
contact@kb.com.mk

контакт центар:
(02) 3 296 800

Надоместоци за услуги по кредитиНАДОМЕСТОЦИ ЗА УСЛУГИ ПО КРЕДИТИ

Аплицирање и обработка на барање за кредит за физички лица

аплицирање за кредит обезбеден
со хипотека на недвижен имот

400 денари

аплицирање за сите останати кредити, освен кредитите со залог на депозит

300 денари

Надомест за одобрување и администрирање на кредит

за краткорочни кредити обезбедени со првокласен инструмент согласно Одлуката на НБРМ

0,3% од искористениот износ
минимум 500 денари
максимум 150.000 денари

за кредити во износ над 3.000.000,00 денари обезбедени со првокласен инструмент

0,25% од искористениот износ
максимум 150.000 денари 

за станбени кредити со ЕУР клаузула и кредити за деловен простор со ЕУР клаузула

4.000,00 денари еднократно

за готовински кредит со ЕУР клаузула

2.000,00 денари еднократно 

за готовински хипотекарни кредити со ЕУР клаузула

 

1,5% од искористениот износ
минимум 500,00 денари
максимум 150.000,00 денари 

за наменски потрошувачки кредити преку трговци

1,0% од искористениот износ

за кредити за подобрување на енергетска ефикасност

 

1.000,00 денари еднократно

 

за потрошувачки кредит до 600.000 денари

1,5% од искористениот износ
минимум 500 денари
максимум 150.000 денари

за Тип-Топ потрошувачки кредит

2,0% од искористениот износ
минимум 500 денари
максимум 150.000 денари

за готовински кредити

2,0% од искористениот износ
минимум 500 денари
максимум 150.000 денари

за туристички кредит со ЕУР клаузула

1.000,00 денари еднократно

за кредит за школување со ЕУР клаузула

1.000,00 денари еднократно

за Семеен автомобилски кредит

0,75% од искористениот износ
минимум 500 денари
максимум 150.000 денари

за останати кредити

0,5% од искористениот износ
минимум 500 денари
максимум 150.000 денари

Промена на услови на веќе одобрен кредит

за кредити врз основа на залог на недвижен имот, патнички возила и права

 

1.000,00 денари еднократно

 

за сите останати видови кредит

 

500,00 денари еднократно

 

замена на хипотека по барање на корисникот на кредитот

1.000,00 денари

Издавање обрасци

опомени на неуредни кредитокорисници и жиранти (кои се програмски или рачно изработени)

50,00 денари по опомена

Надомест за издавање согласности поврзани со имот врз кој е воспоставено заложно право во корист на Банката

Согласност за издавање на имот под закуп

600,00 денари 

Согласност за пренос на сопственост

600,00 денари 

Согласност кон елаборат за физичка делбат

1.500,00 денари 

Согласност за измени во тек на градба

1.500,00 денари 

Согласност за воспоставување на хипотеки од нареден ред

 600,00 денари

Согласност за легализација на имот

 1.200,00 денари 

Согласност за приватизација на земјиште

 1.200,00 денари

Согласност за пренос на хипотека од лист за предбележување во имотен лист

 2.000,00 денариВеб-страницата на Комерцијална банка АД Скопје користи колачиња (cookies). Колачињата (cookies) се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство. Повеќе информации за начинот на користење и како да ги промените Вашите подесувања за користење на колачињата, може да најдете во документот Политика за колачиња (cookies).
Прифаќам