Kontakt
contact@kb.com.mk

contact center:
(02) 3 296 800

2.000,00 denarë  e njëhershme

PAGESAT PËR SHËRBIMET KREDITORE

Aplikimi dhe procesimi i kërkesës për kredi për personat fizikë

аaplikim për kredi të siguruar
me hipotekë mbi pasuri të patundshme

400 denarë

aplikim për të gjitha kreditë tjera, përveç kredive me peng depozite

300 denarë

Pagesa për miratimin dhe procesimin e kredisë

për kredi afat-shkurtra të siguruara me instrument të klasit të parë sipas Vendimit të BPRM

0,3% të vlerës së shfrytëzuar
minimum 500 denarë
maksimum 150.000 denarë

 për kredi me vlerë mbi 3.000.000,00 denarë të siguruara me instrument të klasit të parë mbi  

0,25% të vlerës së shfrytëzuar
 maksimum 150.000 denarë

për kredi për shtëpi me EUR klauzolë dhe kredi për hapësira afariste me EUR klauzolë

4.000,00 denarë  e njëhershme

 për kredi në para të gatshme me EUR klauzolë

2.000,00 denarë  e njëhershme 

për kredi hipotekare me para të gatshme me EUR klauzolë

1,5% të vlerës së shfrytëzuar
minimum 500 denarë
maksimum 150.000 denarë

për kredi konsumi me dedikim përmes tregtarëve

1,0% të vlerës së shfrytëzuar

për kredi për përmirësimin e efikasitetit energjik

1.000,00 denarë  e njëhershme 

për kredi konsumi deri në 600.000 denarë

1,5% të vlerës së shfrytëzuar
minimum 500 denarë
maksimum 150.000 denarë

për Tip-Top kredi konsumi

2,0% të vlerës së shfrytëzuar
minimum 500 denarë
maksimum 150.000 denarë

për kredi e siguruar me para të gatshme

2,0% të vlerës së shfrytëzuar
minimum 500 denarë
maksimum 150.000 denarë

 për kredi  për udhëtime turistike me EUR klauzolë

1.000,00 denarë  e njëhershme 

 për kredi për shkollim me EUR klauzolë

1.000,00 denarë  e njëhershme  

për kredi për veturë (familjare)

0,75% të vlerës së shfrytëzuar
minimum 500 denarë
maksimum 150.000 denarë

për kredi të tjera

0,5% të vlerës së shfrytëzuar
minimum 500 denarë
maksimum 150.000 denarë

Ndryshimi i kushteve të kredisë së aprovuar

për kredi të garantuar me vënie peng të pasurisë së patundshme, automjeteve dhe të drejtave

 

1.000,00 denarë  e njëhershme 

 

për të gjitha llojet tjera të kredive

 

500,00 denarë  e njëhershme 

 

ndryshim i hipotekës sipas kërkesës së kredikërkuesit

1.000,00 denarë

Lëshimi i certifikatave

paralajmërime për pagesat e parregullta të kredikërkueve dhe garantuesve (të cilat janë të përgatitura përmes kompjuterit ose me dorë)

50 denarë për çdo paralajmërim

Consent for transfer of mortgage from preregistration list into property specification list

Pëlqim për dhënien e pronësisë me qira

600,00 denarë 

Pëlqim për transferin e pronësisë

600,00 denarë

Pëlqim për elaborat për ndarje fizike

1.500,00 denarë

Pëlqim për ndryshime gjatë ndërtimit              

1.500,00 denarë

Pëlqim për vendosjen e hipotekave të rendit të ardhshëm

 600,00 denarë

Pëlqim për legalizim të pronës

 1.200,00 denarë 

Pëlqim për privatizim të tokës

 1.200,00 denarë

Pëlqim për transfer të hipotekës nga lista e para shënimit në listën e pronësisë

 2.000,00 denarëUeb faqja e Komercijalna Banka AD Skopje përdor biskotat (cookies). Biskotat (cookies) përdoren për të përmirësuar përvojën Tuaj të përdoruesit. Më shumë informata mbi mënyrën e përdorimit dhe mënyrën e ndryshimit të cilësimeve për përdorimin e biskotave mund të gjenden në dokumentin Politika për biskotat (cookies).
Pranoj