Контакт
contact@kb.com.mk

контакт центар:
(02) 3 296 800

Надоместоци за купопродажба на хартии од вредност во име и за сметка на други лицаНадоместоци за купопродажба на хартии од вредност во име и за сметка на други лица

Акции (за остварен кумулативен промет)

до 2.000.000,00 денари

0,75%
минимум 150 денари по транскација

од 2.000.001,00 до 6.000.000,00 денари

0,45%

од 6.000.001,00 до 12.000.000,00 денари

0,40%

од 12.000.001,00 до 18.000.000,00 денари

0,35%

над 18.000.000,00 денари

0,30%

за брокерски друштва, банки, друштва за управување со пензиски фондови и за друштва за управување со инвестициони фондови (независно од реализираниот промет во минатиот период)

0,30%

за поедина трансакција чија вредност е меѓу 400.000.000,00 и 500.000.000,00 денари

0,20%

за поедина трансакција чија вредност е над 500.000.001,00 денари

0,10%

Обврзници издадени од државата

до 2.000.000,00 денари

0,75%

од 2.000.001,00 до 6.000.000,00 денари

0,45%

од 6.000.001,00 до 12.000.000,00 денари

0,40%

од 12.000.001,00 до 18.000.000,00 денари

0,35%

над 18.000.000,00 денари

0,30%

за брокерски друштва, банки, друштва за управување со пензиски фондови и за друштва за управување со инвестициони фондови (независно од реализираниот промет во минатиот период)

0,30%

за поедина трансакција чија вредност е меѓу 400.000.000,00 и 500.000.000,00 денари

0,20%

за поедина трансакција чија вредност е над 500.000.001,00 денари

0,10%

Блок трансакции

до 10.000.000,00 денари

35.000,00 ден.

од 10.000.001,00 до 20.000.000,00 денари

0,35%

од 20.000.001,00 до 200.000.000,00 денари

0,30%

од 200.000.001,00 до 300.000.000,00 денари

0,25%

од 300.000.001,00 до 400.000.000,00 денари

0,20%

од 400.000.001,00 до 500.000.000,00 денари

0,15%

над 500.000.001,00 денари (доколку купувањето и продавањето се врши преку Комерцијална банка АД Скопје, за трансакција над 500.000.001,00 денари се наплатува провизија од 0,08% и за купувачот и за продавачот)

0,10%

за брокерски друштва, банки, друштва за управување со пензиски фондови и за друштва за управување со инвестициони фондови за промет до 200.000.000,00 денари (доколку купувањето и продавањето се врши преку Комерцијална банка АД Скопје, за трансакција над 500.000.001,00 денари се наплатува провизија од 0,08% и за купувачот и за продавачот)

0,30%
Веб-страницата на Комерцијална банка АД Скопје користи колачиња (cookies). Колачињата (cookies) се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство. Повеќе информации за начинот на користење и како да ги промените Вашите подесувања за користење на колачињата, може да најдете во документот Политика за колачиња (cookies).
Прифаќам