Kontakt
contact@kb.com.mk

contact center:
(02) 3 296 800

Pagesat për shitblerjen e letrave me vlerë në emër dhe në llogari të personave tjerëPagesat për shitblerjen e letrave me vlerë në emër dhe në llogari të personave tjerë

Aksione (për qarkullim të realizuar kumulativ)

deri në 2.000.000,00 denarë

0,75%
minimum 150 denarë për çdo transaksion

prej 2.000.001,00 deri në 6.000.000,00 denarë

0,45%

prej 6.000.001,00 deri në 12.000.000,00 denarë

0,40%

prej 12.000.001,00 deri në 18.000.000,00 denarë

0,35%

mbi 18.000.000,00 denarë

0,30%

për shoqëritë e brokerimit, bankat, shoqëritë për menaxhimin me fondet pensionale dhe për shoqëritë për menaxhimin me fondet investuese (pavarësisht nga qarkullimi i realizuar në periudhën e kaluar)

0,30%

për transaksionet individuale me vlerë mes 400.000.000,00 dhe 500.000.000,00 denarë

0,20%

për transaksionet individuale me vlerë mbi 500.000.001,00 denarë

0,10%

Obligacione të lëshuara nga shteti

deri në 2.000.000,00 denarë

0,75%

prej 2.000.001,00 deri në 6.000.000,00 denarë

0,45%

prej 6.000.001,00 deri në 12.000.000,00 denarë

0,40%

prej 12.000.001,00 deri në 18.000.000,00 denarë

0,35%

mbi 18.000.000,00 denarë

0,30%

për shoqëritë e brokerimit, bankat, shoqëritë për menaxhimin me fondet pensionale dhe për shoqëritë për menaxhimin me fondet investuese (pavarësisht nga qarkullimi i realizuar në periudhën e kaluar)

0,30%

për transaksionet individuale me vlerë mes 400.000.000,00 dhe 500.000.000,00 denarë

0,20%

për transaksionet individuale me vlerë mbi 500.000.001,00 denarë

0,10%

Bllok transaksione

deri në 10.000.000,00 denarë

35.000,00 denarë

prej 10.000.001,00 deri në 20.000.000,00 denarë

0,35%

prej 20.000.001,00 deri në 200.000.000,00 denarë

0,30%

prej 200.000.001,00 deri në 300.000.000,00 denarë

0,25%

prej 300.000.001,00 deri në 400.000.000,00 denarë

0,20%

prej 400.000.001,00 deri ne 500.000.000,00 denare

0,15%

mbi 500.000.001,00 denarë (në qoftë se blerja dhe shitja bëhet përmes Komercijalna Banka AD Skopje, për transaksionet mbi 500.000.001,00 denarë paguhet provizon prej 0,08% edhe për blerësin edhe për shitësin)

0,10%

për shoqëritë e brokerimit, bankat, shoqëritë për menaxhimin me fondet pensionale dhe për shoqëritë për menaxhimin me fondet investuese për qarkullim deri në 200.000.000,00 denarë (në qoftë se blerja dhe shitja bëhet përmes Komercijalna Banka AD Skopje, për transaksionet mbi 500.000.001,00 denarë paguhet provizon prej 0,08% edhe për blerësin edhe për shitësin)

0,30%
Ueb faqja e Komercijalna Banka AD Skopje përdor biskotat (cookies). Biskotat (cookies) përdoren për të përmirësuar përvojën Tuaj të përdoruesit. Më shumë informata mbi mënyrën e përdorimit dhe mënyrën e ndryshimit të cilësimeve për përdorimin e biskotave mund të gjenden në dokumentin Politika për biskotat (cookies).
Pranoj