• Ekspoziturat dhe filijalet


  • Kërkesë për regjistrimin e klientitKontakt
contact@kb.com.mk

contact center:
(02) 3 296 800

Llogaria devizore për jorezidentët – subjektet juridike të huajaHapja e llogarisë rrjedhëse për subjektet e huaja juridike – jorezidentët në Komercijalna Banka AD Skopje bëhet vetëm në Zyrën qëndrore dhe në filialet e Bankës Komerciale, duke depozituar këto formularë:

 Kontratë për llogari rrjedhëse për subjekt juridik-jorezident

 Kërkesë për regjistrim të klientit – subjekt juridik-jorezident

 Dokumentet e nevojshme për hapje të llogarisë për jorezidentë


Hapjen dhe mbajtjen e llogarisë devizore për rezidentët e bën Banka në pajtim me Vendimin për mënyrën e hapjes dhe mbajtjes së llogarive për jorezidentët dhe kushtet e përgjithshme për hapjen dhe operimin me llogaritë rrjedhëse në valutë të huaj për subjektet juridike – - jorezidentët.Personat për kontaktZaklina Davitkovska, Bashkëpunëtor i pavarur profesional - kontrollor
Telefon: (02) 3168-662
Fax: (02) 3220-982
e-mail: zaklina.davitkovska@kb.com.mk

Valentina Kitanovic, Përgjegjës i shërbimit për llogari devizore
Telefon: (02) 3168-658
Fax: (02) 3115-035
e-mail: valentina.kitanovic@kb.com.mk

Violeta Vasilevska, Drejtor i sektorit për qarkullimin e pagesave jashtë vendit dhe llogarive devizore
Telefon: (02) 3168-625
Fax: (02) 3220-969
e-mail: violeta.vasilevska@kb.com.mk
Ueb faqja e Komercijalna Banka AD Skopje përdor biskotat (cookies). Biskotat (cookies) përdoren për të përmirësuar përvojën Tuaj të përdoruesit. Më shumë informata mbi mënyrën e përdorimit dhe mënyrën e ndryshimit të cilësimeve për përdorimin e biskotave mund të gjenden në dokumentin Politika për biskotat (cookies).
Pranoj