Kontakt
contact@kb.com.mk

contact center:
(02) 3 296 800

SMS banking, faks, ekstrakt financiar nga adresa elektronike (Е-mail), për llogaritë e transaksionit në denarë.

 

Për ta ndjekur më lehtë, përkatësisht kontrolluar ndryshimin e gjendjes së llogarisë Suaj të transaksionit,Banka ua ofron shërbimet në vijim: 

 

- SMS njoftime në telefonin celular për hyrjet dhe daljet e mjeteve financiare nga llogaria e transaksionit në denarë.

 

- Dërgimin pa pagesë të ekstrakteve financiare në e-mail dhe

 

- Njoftime për ndryshimet në gjendjen e llogarisë së transaksionit në denarë nëpërmjet Faksit ose Aparatit me zë (IVR, 02 3247 480). 

 

Shfrytëzues i shërbimit mund të bëhet subjekti juridik, i cili ka të hapur llogari transaksioni dhe/ose:

- posedon telefon celular

- posedon aparat faksi

- posedon adresë elektronike (e-mail), të vlefshme dhe të deponuar në mënyrë të rregullt në Bankë.  

 

Kompensime për shfrytëzimin e shërbimit SMS banking për llogaritë e transaksionit në denarë të subjekteve juridike:  

 

KOMPENSIME PËR SHËRBIMET SMS, FAKS, IVR, Е-mail – SUBJEKTE JURIDIKE

Ekstrakt financiar të dërguar në E-mail adresë

Pa kompensim

SMS njoftime për hyrjet dhe daljet e mjeteve financiare nga llogaria e transaksionit në denarë.

3 denarë

FAKS njoftime për ndryshimet në llogaritë e transaksionit në denarë

3 denarë

Porosi nëpërmjet aparatit më zë - IVR

8 denarë

Kompensim për dërgimin e SMS njoftimeve të përcaktuara nga Banka

Pa kompensim

 

Dokumentet e nevojshme

Për marrjen dhe shfrytëzimin e shërbimit SMS banking për llogari të transaksionit në denarë të subjektit juridik nevojitet dokumentet në vijim:

 

Kërkesë për shfrytëzimin e shërbimit SMS,Faks, Aparat me zë dhe dërgimi i ekstraktit financiar në Adresën elektronike (e-mail) për llogari transaksioni në denarë të subjektit juridik

- Kushtet e përgjithshme për shfrytëzimin e shërbimit

 

SMS, Faks, Aparat me zë dhe dërgimi i ekstraktit financiar në adresën elektronike (e-mail) për llogaritë e transaksionit të subjekteve juridike.

 

Për shërbimin mund të regjistroheni në Qendrën e Bankës –KB-1 si dhe tek udhëheqësit e ekspoziturave të Shkupit: Leptokarija, QTQ (GTC), Autokomandë, Gjorçe Petrov, Jane Sandanski, Biser, Shkupjania, Siti Moll, Bonjakovec, Draçevë, Cvetan Dimov, 11 Tetori, Maxhari dhe Makpetroll, si dhe në filialet në mbar Maqedoninë. Informacione plotësuese lidhur me këtë shërbim mund të merrni në numrin e telefonit:

Për ndihmë, probleme teknike, pyetje dhe përkrahje kontaktoni:

qendrën e kontaktit (02) 3296 800, nga ora 08:00 deri në orën 20:00, ose e-mail adresën:support@kb.com.mkUeb faqja e Komercijalna Banka AD Skopje përdor biskotat (cookies). Biskotat (cookies) përdoren për të përmirësuar përvojën Tuaj të përdoruesit. Më shumë informata mbi mënyrën e përdorimit dhe mënyrën e ndryshimit të cilësimeve për përdorimin e biskotave mund të gjenden në dokumentin Politika për biskotat (cookies).
Pranoj