• Kërkesë për shërbimin e-mail/faks për dërgesë të Kontratave për shitblerjeKontakt
contact@kb.com.mk

contact center:
(02) 3 296 800

Shitblerja e mjeteve të huaja të pagesës 

 

Shitblerja e devizave për denarë për subjektet juridike – rezidentë dhe jo rezidentë (tregu i valutave), realizohet nëpërmjet kuotimit të kurseve aktuale të tregut dhe përfshinë:

 

  • Shitblerja e menjëhershme e devizave për denarë,
  • Shitblerja sipas orarit të caktuar të devizave për denarë.

 

Shitblerja e devizave bëhet çdo ditë pune nga ora 08:30 deri në orën 16:00.

 

Urdhërpagesat për blerje dhe shitje dërgohen me faks: (02) 3113-228 ose në e-mail: devizenpazar@kb.com.mk.

Blerja dhe shitja e devizave kontraktohet me shitësit e Bankës, në telefonin:  (02) 3247-410 – bisedë e regjistruar.

Transaksioni i kontraktuar vërtetohet duke e dërguar formularin e përshkruar si – përfundim i menjëhershëm dhe përfundim sipas terminit në faks: (02) 3113-228, ose në e-mail: devizenpazar@kb.com.mk.

 

Shitblerja e valutave të huaja në denarë në kontakt të drejtpëdrejtë mund të bëhet në Zyrën qëndrore të Bankës në Shkup, në filialet dhe ekspoziturat me shërbime të zgjeruara .

 

Shërbimet për tregun devizor janë të qasshme edhe nëpërmjet shërbimit të Internet Bankës,   çdo ditë pune prej orës 08:30 deri në orën 16:00.

 

Platforma KomBanker për online tregtinë FX

 

Banka Komercijale ka filluar me platformën e re elektronike KomBanker për tregtinë FX në tregun devizor të Bankës. Platforma ju mundëson subjekteve juridike online tregtimin në kohën reale në të gjitha valutat e kursit të këmbimit në Bankë.  

 

Për të përdorur këtë platformë nevojitet vetëm lidhje e internetit përmes kompjuterit Tuaj personal.

 

Më shumë informata rreth platformës KomBanker dhe shkarkimin e saj mund të merrni në tel.: (02) 3247-410.Ueb faqja e Komercijalna Banka AD Skopje përdor biskotat (cookies). Biskotat (cookies) përdoren për të përmirësuar përvojën Tuaj të përdoruesit. Më shumë informata mbi mënyrën e përdorimit dhe mënyrën e ndryshimit të cilësimeve për përdorimin e biskotave mund të gjenden në dokumentin Politika për biskotat (cookies).
Pranoj