Kontakt
contact@kb.com.mk

contact center:
(02) 3 296 800

Çeku bankarÇeku është një instrument i transferueshëm që autorizon Bankën për të paguar një sasi të caktuar, në favor të bartësit, me urdhër dhe për llogarinë e emetuesit të çekut. Dokumentet e nevojshme për procedimin e çekut për pagesë :Personat për kontaktLetter of Credit and Documentary Operations Section
Telefon: (02) 3168-651; (02) 3168-652; (02) 3168-653; (02) 3168-654; (02) 3168-656; (02) 3168-657
e-mail: akreditivi@kb.com.mk

Nadica Bosilkova Boskova, Përgjegjës në Sektorin për akreditive dhe inkaso
Telefon: (02) 3168-655
Fax: (02) 3220-969
e-mail: nadica.bosilkova@kb.com.mk

Katerina Petrovska, Përgjegjës i shërbimit për qarkullimin e pagesave jashtë vendit
Telefon: (02) 3168-626
Fax: (02) 3115-035
e-mail: katerina.petrovska@kb.com.mk

Violeta Vasilevska, Drejtor i sektorit për qarkullimin e pagesave jashtë vendit dhe llogarive devizore
Telefon: (02) 3168-625
Fax: (02) 3220-969
e-mail: violeta.vasilevska@kb.com.mk
Ueb faqja e Komercijalna Banka AD Skopje përdor biskotat (cookies). Biskotat (cookies) përdoren për të përmirësuar përvojën Tuaj të përdoruesit. Më shumë informata mbi mënyrën e përdorimit dhe mënyrën e ndryshimit të cilësimeve për përdorimin e biskotave mund të gjenden në dokumentin Politika për biskotat (cookies).
Pranoj