Kontakt
contact@kb.com.mk

contact center:
(02) 3 296 800

Inkaso



Inkaso është një instrument pagese në qarkullimin e pagesave ndërkombëtare ku banka me urdhër të klientit të tij (shitësit) i dorëzon dokumentet e nevojshme (faturën, dokument transporti, etj.) në bankën e blerësit, duke dhënë udhëzime për dorëzimin e dokumenteve te blerësi. Ky instrument zakonisht përdoret kur partnerët afaristë kanë ndërtuar tashmë marrëdhënie mbi bazën e besimit reciprok.

 

Dokumenti për pagesë dokumentare Inkaso është një mënyrë e mirë për të paguar eksportuesin në transportin detar, duke pasur parasysh karakteristikat e listës së ngarkimit së anijes.

 

Aktivitetet e inkasos përfshijnë blerjen e dokumenteve nga importuesi, që prezentohen nëpërmjet bankave, duke na mundësuar ndjekjen dhe pagesën e shpejtë dhe efikase të importit /eksportit të bërë të mallrave, me marrje të njëkohshme të të gjitha dokumenteve të nevojshme për manipulimin e mëtejshëm të mallrave. Banka si një ndërmjetës lehtëson sinkronizimin e pagesës dhe pranimit të dokumenteve.


Ekzistojnë këto lloje të pagesave dokumentare inkaso:

  • D/P – Documents Against Payment ose CAD – Cash Against Documents – dokumentet i dorëzohen blerësit pas pagesës së bërë;
  • D/A –Documents Against Acceptance – dokumentet i dorëzohen blerësit pas pranimit të listës së ngarkimit;

 

Ky instrument është ndërkombëtarisht i rregulluar nga Rregullat dhe zakonet e njëtrajtshme përgjithësisht të pranuara për pagesa dokumentare, Botimi 522, e botuar nga Oda Ndërkombëtare e Tregtisë në Paris.



Personat për kontakt



Letter of Credit and Documentary Operations Section
Telefon: (02) 3168-651; (02) 3168-652; (02) 3168-653; (02) 3168-654; (02) 3168-656; (02) 3168-657
e-mail: akreditivi@kb.com.mk

Nadica Bosilkova Boskova, Përgjegjës në Sektorin për akreditive dhe inkaso
Telefon: (02) 3168-655
Fax: (02) 3220-969
e-mail: nadica.bosilkova@kb.com.mk

Katerina Petrovska, Përgjegjës i shërbimit për qarkullimin e pagesave jashtë vendit
Telefon: (02) 3168-626
Fax: (02) 3115-035
e-mail: katerina.petrovska@kb.com.mk

Violeta Vasilevska, Drejtor i sektorit për qarkullimin e pagesave jashtë vendit dhe llogarive devizore
Telefon: (02) 3168-625
Fax: (02) 3220-969
e-mail: violeta.vasilevska@kb.com.mk
Ueb faqja e Komercijalna Banka AD Skopje përdor biskotat (cookies). Biskotat (cookies) përdoren për të përmirësuar përvojën Tuaj të përdoruesit. Më shumë informata mbi mënyrën e përdorimit dhe mënyrën e ndryshimit të cilësimeve për përdorimin e biskotave mund të gjenden në dokumentin Politika për biskotat (cookies).
Pranoj